Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Vejlebureauet står som stifter og ejer af konkursramte Underline - og har kautioneret for 4,3 mio. kr. over for banken.

Konkursen i Underline med tidligere Outbox-direktør, Michael Clausen i spidsen, kan komme til at koste Vejlebureauet Stærk et betydeligt millionbeløb.

Bureauet har nemlig kautioneret for mellemværender mellem Underline og Nordea på knap 4,3 mio. kr. fremgår det af Stærks seneste regnskab.

Det fremgår desuden, at adm. dir. Steen Stærk er bestyrelsesformand og at bureauet er eneste ejer med mere end 5 pct.

Af selskabsrapporten i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår det, at Stærk Reklamebureau står som stifter.

Steen Stærk har dog ikke ønsket at kommentere på relationen til Underline eller forholdene i øvrigt.

Belastningen på Stærk Reklamebureau af en kaution på 4,3 mio. kr. er betydelig. Egenkapitalen var i seneste regnskabsår på 2,8 mio. kr. efter et år, der i primær drift var miserabelt men efter en vundet retssag, der tilførte flere millioner kroner, holdt sig til et moderat underskud på ca. 300.000 kr.

Stærk Holding er dog mere solid. I det seneste kendte regnskabsår for 2008 var egenkapitalen ca. 9 mio. kr.

Heller ikke kurator ønsker at udtale sig om konkursen i Underline. Bureauet blev stiftet i slutningen af 2008 kort inden, Michael Clausens bureau, Outbox, blev taget under konkursbehandling.

Selskabet blev i øvrigt nogle måneder senere involveret i en noget kulørt sag, idet kurator politianmeldte bureauet i forbindelse med en korruptionssag mod en marketingchef i revisionsfirmaet Ernst & Young.

Underline har aflagt et regnskab for de første 9 måneder, og det viste et underskud på ca. 300.000 kr. efter et bruttoresultat på 4,5 mio. kr. Ikke et resultat der skulle lægge op til en konkurs, men regnskabet gør sig dog bemærket ved en post på 4,4 mio. kr. for igangværende arbejder. Den er usædvanligt stor i forhold til bruttoresultatet.

Underline kom i fokus i sidste uge, idet marketingdirektøren for Fullrate i forbindelse med valget af Anew som nyt bureau oplyste, at en konstellation af det hidtidige bureau, Fradhouse, og Underline havde deltaget i konkurrencen.

Fradhouse er også taget under konkursbehandling i september, og ejeren, Claus Mossbeck, har ikke ønsket at kommentere på relationerne til Underline eller noget andet.

Det er den anden konkurs, Claus Mossbeck er involveret i inden for et år. idet han var medejere af Reklamekollektivet, der stoppede omkring årsskiftet.

Kommentarer

 1. Det er vel kun yderst rimeligt, at Steen Stærk betaler for sine egne initiativer og lykke søgen i hovedstaden. Det er vel helt sikkert, at ingen anden end ham selv, havde fået glæde af en eventuel gevinst.

  Grotesk er det også, at Michael Clausen kan køre bureau nr. 2 i sænk uden ar på samvittigheden overfor leverandører og ansatte, tvivler på den mand har flere muligheder. Desværre er det nok ikke alle, som kender til hans historie, og derfor hopper på limpinden.

 2. Ved dekret af 24.01.2012 har Skifteretten i Kolding taget

  SKNS2 A/S (tidl. Stærk A/S)
  CVR-nr. 14126171
  Fredericiagade 21 B
  7100 Vejle
  Sagsnr. 6-35/2012

  under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.01.2012.

  Selskabet har hjemsted i Vejle kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse.

  Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Interlex Advokater I/S, Strandvejen 94, 8000 Århus C.

  Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

  Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club