Undersøgelse: Bureauer får ikke altid spurgt efter grøn dokumentation hos kunden

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Bureauer kan få medansvar i sager om greenwashing. Både en miljøekspert og en advokat råder derfor bureauer til at være særligt opmærksom på at spørge ind til dokumentation fra kunden, inden man går i markedet. Ny undersøgelse fra Bureaubiz viser nemlig, at det ikke altid er tilfældet.

Efterspørgslen efter ’grøn’ kommunikation er stor. Det viser en ny undersøgelse fra Bureaubiz og Grakom, hvor 76 pct. af de respondenter, der kom fra bureauer, svarede, at deres bureau laver reklamekampagner eller anden kommunikation med miljø- og klimabudskaber for deres kunder.

62 pct. svarede endvidere, at man på bureauet altid spørger ind til de grønne budskaber, mens yderligere 22 pct. svarede, at de ofte gør det.

 

Når det kommer til at efterspørge konkret dokumentation for de grønne udsagn, er tallene noget lavere. Her er det 40 pct. af bureauerne, der gør det hver gang og 21 pct., der ofte beder om konkret dokumentation hos kunden.

”Vores undersøgelse peger på, at selvom efterspørgslen efter grøn kommunikation er høj fra mange virksomheder, er det ikke altid, at bureauerne får spurgt ind til den konkrete dokumentation for de grønne budskaber, som bureauerne skal lave markedsføring for”, siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM, der står bag undersøgelsen, som blev foretaget i sommers blandt Bureaubiz’ læsere.


Mads Lindegaard, cheføkonom i Grakom

Kan give bureauer problemer
Det er problematisk, at bureauerne ikke altid beder om dokumentation, mener direktør for ESG & bæredygtighed i Creative Club, der er en del af GRAKOM, Carsten Bøg, som bl.a. rådgiver om brug af miljømarkedsføring.

”Bureauerne har en rolle. Det er indiskutabelt. Enhver, der bidrager til markedsføring af grønne udsagn, kan gøre sig skyldig i greenwashing. Bureauerne er direkte nævnt i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande”, siger Carsten Bøg.

Undersøgelsen viser også, at advokater og jurister er de mest brugte rådgivere hos bureauerne for at sikre sig mod at medvirke til greenwashing, når de laver grønne reklamekampagner eller anden grøn kommunikation.

36 pct. af bureauer svarer nemlig, at de benytter sig af advokater eller jurister, mens henholdsvis 28 pct. benytter sig af miljøeksperter og 21 pct. af NGO’er. 16 pct. benytter sig af andre typer rådgivere.

Knap halvdelen – nærmere betegnet 41 pct. – svarer, at de slet ikke gør brug af rådgivere til at sikre sig mod at kampagnerne bidrager til greenwashing.

Brug risikoanalyser
Der er en betydelig økonomisk risiko forbundet med grønne kampagner og kommunikation for de bureauer, der hverken selv har kompetencerne til at vurdere de grønne budskaber eller gør brug af rådgivere, mener Carsten Bøg:

”Brugen af stort set alle grønne udsagn, stiller ganske betydelige krav til både overblik og faglige kompetencer internt på bureauerne. Hvis bureauerne ikke har kompetencerne, kan de med fordel benytte sig af samarbejdspartnere, som kan bidrage med de nødvendige risikoanalyser.”

Carsten Bøg fortsætter.

”Risikoanalyserne kan både afdække bureauets ansvar og hjælpe bureauet til at rådgive kunden. Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande viser, at det ikke er helt ukompliceret.”


Carsten Bøg, direktør for ESG & bæredygtig udvikling i Grakom

Spørg om dokumentation
Advokat i Creative Club/Grakom, Christian Jensen siger det således:

”Hvis en kunde vil have fremført nogle miljøsynspunkter, eller hvis et bureau foreslår kunden at fremføre disse, skal bureauet sikre sig ved at spørge kunden, om der er fornøden dokumentation for disse budskaber.”


Christian Jensen, advokat i Grakom

Fra Carsten Bøg lyder rådet:

”Bureauerne bør gå systematisk til værks, søge råd hos faglige eksperter, sikre at de grønne budskaber er relevante, være kritiske og spørge til dokumentation. Kan et udsagn ikke dokumenteres solidt, som beskrevet i Forbrugerombudsmandens vejledning, så skal de røde lamper lyse.”

Undersøgelsen kan læses her