Undervurder ikke Cookie-debat: den bør være et wakeup-call for hele branchen

Peter Engholm
25@mail.dk

Det værste man kan gøre over for debatten om Cookies er forsøge at feje den ind under gulvtæppet. Det handler om forbrugerbeskyttelse og branchen bør vise ansvar, siger bureaudirektør.

Et kommende EU-direktiv er blevet til en diskussion om cookies. Og det gør det let for de fleste at vende sagen ryggen – men direktivet er både bredere og dybere. Og hvis ikke bureauer og annoncører forholder sig til det, så kan en rigid lov ende med at gøre det for dem.

Så kontant er Peter Ottesen, adm. direktør i Mediabroker, i sin vurdering af EU-direktivet, der ikke kan negligeres som en cookie-sag.

“Det her er et direktiv om digital forbrugerbeskyttelse. Jeg kan ikke forestille mig dét bureau, som direktivet ikke berører. At det hører under IT- og Telestyrelsen siger kun noget om en ændret verden, for det drejer sig ikke kun om teknik. Cookies er ganske vist en stor del af det, men det handler overordnet om, hvordan forbrugeroplysninger håndteres,” siger Peter Ottesen, der de seneste måneder har studeret bekendtgørelsen.

Perspektivet ligger ikke i cookies i sig selv, men hvad de kan bruges til – samle informationer, måle eksponeringer, holde øje med indkøb (både ens egne og kundens) etc.

“Det er meget omfattende, dét vi ved om vores kunder. Og jo mere vi ved, desto mere præcis og målrettet kan vores kommunikation være. Det er jo godt, men bagsiden af dén mønt er, at forbrugerne kan føle sig overvåget,” siger Peter Ottesen.

Han betragter direktivet som et wakeup-call for branchen – en branche, der hidtil har fejet sagen hen i et hjørne i en forventning om, at “det tager it-drengene og andre sig af. Så venter vi andre lidt – og kører videre.”

“Det vil forhåbentlig snart dæmre for marketingfolk, at det er et regulært privacy-direktiv, der er pakket ind, og som vi skal forholde os til,” siger Peter Ottesen.

EU-direktivet sigter på den digitale forbrugerbeskyttelse, men det er et begreb fra den analoge verden, som Peter Ottesen ønsker bragt i spil fra bureauernes side:

“Selvregulering. Vi skal have forståelse for vores ansvar og trække en etisk grænse. Det kender vi fra vores egen branches grundlov; Markedsføringsloven, der taler om god markedsføringsskik.

Er EU da ved at skrive en ny grundlov for branchen?

“Ikke endnu, heldigvis. Der lægges op til gennemsigtighed, indhentning af samtykke på en passende måde, brugervenlige løsninger og effektiv håndhævelse – hvilket er ganske fornuftigt. Samtidig lægges der op til brancheløsninger, og dét er den mulighed, vi skal gribe,” siger Peter Ottesen.

Han er forundret over, hvor lidt interesse bureauer og annoncører hidtil har vist direktivet. For de nye regler træder i kraft den 25. maj.

“Hvis ikke vi selv tager et initiativ, så vil forbrugerne sandsynligvis gøre det. Og fra forbrugerkrav til politisk indgriben er der ikke langt, og så er det for sent. For lovgiverne og staten er 5-10 år bagefter den digitale virkelighed. Vi har en tradition i Nordeuropa om kodeks og retningslinjer snarere end rigid lovgivning – sidstnævnte vil vi givetvis se sydpå, men jeg håber, at branchen på egen hånd vil begynde at diskutere og dermed nå frem til en balanceret løsning, som alle parter vil være tilfredse med,” siger Peter Ottesen.

I USA er diskussionen udvidet til at handle mere overordnet om “Privacy rights” og har stor politisk bevågenhed. Lige som Peter Ottesen har Peter Loell fra OMD advaret mod at gøre Cookie-debatten til et teknisk anliggende.