Undskyld: Et par mindre gode nyheder om sociale medier

Peter Engholm
25@mail.dk

Danskerne er ovre forelskelsen i de sociale medier. Det er blevet hverdag, og dermed falder nyhedens interesse – og således er 4 ud af 10 trætte af at høre om de sociale medier – i medierne.

PR-bureauet Text100 har sammen med analyseinstituttet Norstat undersøgt danskernes syn på Facebook, LinkedIn og Twitter – og det er dårligt nyt for dem, der bringer nyt om de sociale medier.

Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 af de udspurgte (1.000 i alt) så småt er ved at være trætte af at høre om de sociale medier i danske medier. Blandt mænd er nyheds-trætheden oppe på 44 pct., og 36 pct. af kvinderne deler denne følelse. 

Samtidig synes brugen af de sociale medier at have stabiliseret sig på tværs af de to køn. I dag bruger kun hver femte af os mere tid på de sociale medier, end vi gjorde for bare seks måneder siden, hvorimod hver fjerde bruger mindre tid.

Personer fra hovedstadsregionen har en større interesse for Facebook, Twitter og LinkedIn, end danskere uden for hovedstaden.

Nyhedsmætningen og stabiliseringen af vores brug af de sociale medier skal ikke forstås som, at vi er ved at være trætte af dem. Vi er ganske enkelt blevet mere fortrolige med dem, og derfor bidrager nyhedsdækningen måske sjældent med noget, vi ikke ved i forvejen, mener Mikkel Andersen, adm. direktør i Text100 København.

”Jeg ser det som et symptom på, at danskerne er blevet komfortable med de sociale medier. Vi er ovre den sanseløse forelskelse og er gået ind i et mere seriøst parforhold, der måske ikke er lige så intenst, men til gengæld er et forhold med perspektiver, hvor vi investerer tid og ressourcer, fordi vi vil det – og ikke blot fordi det er nyt og spændende. Og for virksomheder, der vil i dialog med deres kunder og skabe tætte relationer, er det slet ikke så ringe endda. Det kræver, at virksomhederne begynder at tænke meget mere i relevant indhold og ikke bare tilstedeværelse på de sociale medier,” siger Mikkel Andersen.

Figur 1. Bruger du mere eller mindre tid på sociale medier end du gjorde for seks måneder siden?