Usædvanlig bureaukonstellation vinder ambitiøst projekt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

50 virksomheder er sammen i et projekt, der skal give Danmark samme status inden for vandekspertise, som landet har på vind. Tre forskellige typer bureau vandt opgaven.

Ambitionerne er tårnhøje i Danish Water Forum, der netop har valgt bureau til at hjælpe med udformningen og lanceringen af “The Rethink Water Project”.

Lige nu er der ca. 50 virksomheder med i Danish Water Forum og projektet er en global satsning på at  udvikle  Danmark  til  en  international  ’water  hub’,  der  vil  tiltrække  internationale forskere  og  virksomheder  i  samme  omfang,  som  man  ser  det  på  vindområdet.  

Det bliver ikke et bureau men derimod en konstellation, der er blevet valgt til at hjælpe projektet i luften. Og der er tale om en unik konstellation, idet det er et digitalt bureau, et reklamebureau og et arkitektfirma, der har vundet opgaven.

Umiddelbart er det Lifted, som er initiativtager til konstellationen, og bureauet, der holder kontrakten. De to andre deltagere er We Love People og arkitektfirmaet Tredje Natur.

“Vi er i dagligdagen ligeværdige parter over for kunden, og det er styrken i konstellationen. Vi har hver vores rolle, og ingen af rollerne kan undværes. Tredje Natur skal sørge for en flot og indbydende præsentation af projektet, We Love People skal sikre en stærk kommunikation, og vi skal binde indsatserne sammen, så arbejdet omsættes til konkrete leads,” siger adm. dir. Jannik Liedner, Lifted.

I  løbet  af  2013  bliver  der  udviklet  kommunikationsstrategi,  film,  et  avanceret  virtuelt 3D-udstillingsunivers,  samt  en  digital  platform  som  vil  understøtte  et  globalt  netværk af  både  leverandører  og  kunder  i  vandbranchen.

“Vi  afsøgte  bureaumarkedet  for  at  finde  den  helt  rette  samarbejdspartner  til  at varetage  den  meget  store  og  komplekse  opgave,  som  vi  skal  løfte.  Valget  var  klart på  grund  af  de  stærke  kompetencer,  som  var  blevet  dannet  i  en  helt  ny  type konstellation  -  og  selvfølgelig  de  overvejelser,  som  holdet  havde  gjort  sig  om udfordringen,” siger marketingdirektør Pia Klee, Danish Water Forum.

Baggrunden for projektet er, at vand forudsiges at blive en knap ressource i takt med at verdens befolkning bliver større og større.

“Vi er i Danmark ret langt med udvikling af teknologier omkring f.eks. at finde grundvand, rense spildevand, reducere spild og bruge vand i produktionen. F.eks. har vi i Danmark reduceret det spild, der sker i rørsystemer betydeligt, og Carlsberg har reduceret forbruget af vand til produktion af en liter øl til en femtedel,” siger Jannik Liedner og tilføjer:

“Det er vildt fascinerende, hvad Danish Water Forum har præsteret og det er et virkelig spændende projekt at være med i.”