Unilever havde succes med IPhone-kampagne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

3 millioner visninger af et spil på IPhone for Unilever-produktet Axe gav en markant højere købsintention.

Unilever er den første store annoncør, der har kørt en full-scale kampagne gennem en ny applikation til IPhone.

Egentlig har hverken Apple eller Adobe endnu udviklet Flash tila t kunne anvendes på telefonen, men det kunne firmaet Greystripe ikke vente på og derfor udviklede man selv en applikation. Den har nu været taget i anvendelse af Unilever, der har kørt en kampagne med et online-baseret spil til IPhone for sit Axe-produkt. Unilever er den første annoncør til at køre en full-scale kampagne på IPhone. Ialt blev det til 3 millioner visninger, og resultaterne har været positive.

Målgruppen var mænd 18-24 år, og købsintentionen steg fra 59 til 74 pct. blandt dem, der havde interageret med spillet. Blandt dem, der havde set annoncen men ikke interageret med spillet var den positive reaktion ikke så markant.

4000 respondenter deltog i analysen – heraf havde 943 ikke set annoncen og fungerede derfor som kontrol-gruppe.