Universitet: Hvornår skal de kønne modeller på banen?

Peter Engholm
25@mail.dk

Et hollandsk universitet har kigget på reklame-effekten af at bringe kønne fortalere ind i kampen. Og skønhed sælger – men ikke hver eneste gang.

Ikke nødvendigvis et kedeligt job: Janne van Doorn og Diederik A. Stapel fra det hollandske Tilburg Universitet har i en undersøgelse offentliggjort i Journal of Consumer Research kigget nærmere på modeller – hvad enten de var smukke, kønne eller slet og ret tiltrækkende.

Formålet har været at se på, hvorledes modellerne påvirker forbrugernes opfattelse af givne produkter.

Og noget tyder på, at det hele afhænger af måden, modellerne bruges på.

“Hvis skønhed bruges som en anslag, altså vises lige før en reklame, så rækker personens tiltrækningskraft generelt videre indover den følgende reklame. Den påvirker forbrugerens opfattelse af det annoncerede produkt – og for den sags skyld også ikke-annoncerede produkter,” siger forfatterne.

Hvis den tiltrækkende model forbindes direkte med produktet inden for samme visuelle ramme, så vil forbrugerne reagere mere snævert – og “kun” reagere positivt over for det model-reklamerede produkt.

Men hvis modellens skønhed er brugt som et argument, f.eks. for et skønhedsprodukt, så bliver effekten mere individuel – afhængig af personens påvirkelighed.

“Forbrugere, der tror, de kan forbedres på en eller anden vis, har tendens til at se modellens tiltrækning som et relevant argument for at købe de annoncerede og ikke-annoncerede skønhedsprodukter og dermed opfatte dem relativt positivt. Mens personer, der ikke mener, at deres selvopfattelse trænger til forbedring, ikke vil se en talspersons skønhed som et overbevisende argument for at købe produktet,” lyder konklusionen fra de hollandske forskere.