Værs’go: En markedsanalyse på 29 minutter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Contencube-ejere har i et nyt firma designet en teknologi, der giver helt nye muligheder for at lave hurtige markedsanalyser. Firmaet har indgået aftale med YouGov.

Systemet skulle stå sin prøve i fredags – og bestod. I hvert fald når Simon Schock skal bedømme det.

Han er en af ejerne bag web-bureauet Contentcube, men har overladt driften til Rasmus Viemose, mens han og Michael Clausen helliger sig udviklingen af start-ups i regi af deres fælles selskab, Sortedam.

Det var et af disse, Opeepl, som nu har materialiseret sig til et konkret produkt – nemlig en teknologi, hvor man ved hjælp af SMS og analysepaneler får helt nye muligheder for hurtige markedsanalyser.

Ved testen i fredags stillede man tre spørgsmål og fik svar fra 500 respondenter på 29 minutter.

“Ideen bygger på, at jeg selv for tre år siden stod i en situation, hvor jeg manglede svar på nogle hurtige spørgsmål til en præsentation. Så målgruppen for produktet er rådgivervirksomheder – som f.eks. bureauer – marketingafdelinger og medier,” siger Simon Schock og fortsætter:

“Som systemet fungerer vil du i princippet kunne gennemføre en analyse undervejs i et møde, hvor man måske er gået i stå på grund af, at man mangler at få kvalificeret nogle spørgsmål.”

Der er indgået en eksklusiv-aftale med YouGov, der skal stå for driften af panelerne og udbydelsen af produktet. Opeepl skal stå for teknologien.

Produktet bliver markedsført under navnet YouGovInstant, og ambitionen er, at det skal bringes ud på YouGovs øvrige markeder.

“Det er et nicheprodukt, så det vil ikke være stort i Danmark. Men når du ganger op på alle YouGovs markeder, så begynder det at ligne noget. Hertil kommer, at systemet er automatisk, og det gør selvfølgelig forretningsmodellen mere attraktiv,” siger Simon Schock.

Systemet indrettes, så man kan sidde på et f.eks. et bureau, gå ind på hjemmesiden, formulere nogle spørgsmål, trykke på knappen, og så vente på resultatet.

“Kernen er, at det fungerer via SMS, og det er en velegnet teknologi. Dels benytter de unge overalt i verden SMS i stort omfang, og dels er de ældre dele af befolkningen også trygge ved anvendelsen af SMSer. Det havde været noget mere usikkert at anvende smartphones,” siger Simon Schock.

Der er mulighed for både single-choice, multiple choice eller åbne spørgsmål.

Simon Schock fremhæver en anden fordel.

“Dette er selvfølgelig ikke et alternativ til de store gennemtænkte markedsanalyser. til gengæld kan man bruge dette til en mere dynamisk udvikling. Man kan stille nogle spørgsmål, se på svarene – og så måske justere dem eller stille nogle andre. Man behøver ikke have gennemtænkt hele spørgerammen meget grundigt, før man går i luften,” siger Simon Schock.