Værsgo: Branchens højeste lønninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mensch er fortsat pænt i front, når det gælder lønninger – men 2013 var et år, hvor lønomkostningerne samlet set blev holdt i ro. Se Top 10 listen her.

Uagtet en lille vækst i bruttoavancen, så faldt bureaubranchens samlede indtjening for andet år i træk med et tocifret procenttal.

Men det er ikke stigende lønninger, der belaster. De samlede personaleomkostninger steg godt nok med 2,8 pct., men det skyldes først og fremmest flere ansatte. Den gennemsnitlige personaleomkostning steg med blot 0,3 pct. til 566.987 kr., fremgår det af den årlige Bureaurapport fra Bureaubiz, der netop er udkommet.

“Kunderne vil have mere for mindre,” sagde Kreativitet & Kommunikations formand, Mona Juul for nogle år siden, og den tendens ser ud til at holde ved.

Uagtet den samlede udvikling, så dækker listen selvfølgelig over betydelige udsving – både fra de højeste gennemsnitslønninger til de laveste – og i udviklingen.

Det er endnu engang Mensch, der topper listen med en gennemsnitsløn på næsten 1,1 mio. kr. Det kan dog ikke siges at være en overraskelse. Bureauet satser entydigt på en tung senior partner-profil, og ligger også blandt de højeste, når det gælder bruttoavance pr. medarbejder.

2013 var dog ikke et godt år for bureauet, og det ses på gennemsnitslønningerne, der faldt med knap 10 pct.

De gamle kollegaer fra Propaganda McCann, der ved fissionen blev til Kommunikationsbureauet København, har traditionelt fulgt den samme linje – men er rykket ned af listen efter, at gennemsnitslønnen faldt med 23,3 pct. Også i 2012 faldt lønningerne markant på bureauet.

De højeste lønninger finder man ofte på lidt mindre bureauer. Kigger man på større bureauer, topper McCann efterfulgt af Bates Y&R, der begge blev noteret for en solid vækst i gennemsnitslønninger. Måske lidt mærkeligt, når man tager i betragtning, at begge bureauer står for nogle af årets største underskud.

Men når et bureau skal tilpasse organisationen, så kan det meget let føre til stigende personaleomkostninger – både i form af aftrædelsesomkostninger samt i form af, at man måske skiller sig af med billigere medarbejdere og beholder de dyre seniorer.

Størst lønfremgang blev Liquidminds noteret for. Men der var råd til det, for bureauet voksede med næsten 50 pct. – også på bruttoavancen pr. medarbejder. Med lønfremgangen på 30,8 pct. kom bureauet op på en gennemsnitsløn på knap 660.000, som skal ses i forhold til en bruttoavance pr. medarbejder på lidt over 1,1 mio. kr.

Super Ego i Horsens var også gavmild over for medarbejderne, der i gennemsnit kostede 28,3 pct. mere. Men her var udgangspunktet lavt. Væksten bragte den gennemsnitlige personaleomkostning op på 342.000 kr.

Kommunikationsbureauet København stod for den 3. største lønnedgang. Når det gælder faldende lønninger toppede 3rd Dimension med et fald på næsten 40 pct. Udgangspunktet var dog højt. Gennemsnittet i 2013 landede på 560.000.

Næsthøjest lønnedgang stod PR-bureauet Radius for med et fald på 24,4 pct. til et gennemsnit på 445.000 kr. Radius havde samtidig et fornuftigt år med vækst i bruttoavancen og facit blev således en markant fremgang på bundlinjen.

Laveste gennemsnitsløn stod Williams + Creative for med 290.400 kr.

Gennemsnitlige personaleomkostninger – mindre bureauer

 1. Mensch 1.079.286 kr., -8,3 pct.
 2. Relationshuset Gekko 900.316 kr., +1,8 pct.
 3. De allierede 869.000 kr., -12,5 pct.
 4. Kraft & Partners 817.500 kr., +21,4 pct.
 5. Director 814.143 kr., +2,5 pct.
 6. Kommunikationsbureauet Kbh. 812.300 kr., -23,3 pct.
 7. MSL Group 812.071 kr., +5 pct.
 8. Networkcommunication 794.333 kr., +7,1 pct.
 9. Molecule Consultancy 734.750 kr., -10,1 pct.
 10. Help PR 726.222 kr., -5,1 pct.

Gennemsnitlige personaleomkostninger – store bureauer

 1. McCann 804.676 kr., +8,4 pct.
 2. Bates Y&R 720.771 kr., +15,5 pct.
 3. Hjaltelin Stahl 705.224 kr., +2,4 pct.
 4. People Group 683.957 kr., +2,8 pct.
 5. Advance 678.297 kr., +1,6 pct.
 6. Ogilvy Danmark 677.164 kr., -0,7 pct.
 7. &Co 676.077 kr., +2,9 pct.
 8. Uncle Grey 676.036 kr., -4,6 pct.
 9. Creuna 667.059 kr., +3,9 pct.
 10. Responsive 644.879 kr., -0,2 pct.

Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

 • 109 reklamebureauer
 • 53 digitale bureauer
 • 31 PR-bureauer
 • 6 dialogbureauer
 • 16 designbureauer
 • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr.
Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk