Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Fem regnskaber: Et mellemstort PR-bureau har fuld turbo på - også på lønninger. Tre andre bureauer måtte notere faldende aktivitet.

Umiddelbart er det Gunbak, som hidtil har stået for PR-branchens højeste lønninger. Men bureauet gik i opløsning – og delvist nye veje – i efteråret 2012, og det gør det svært at bedømme bureauet ud fra de normale nøgletal.

Til gengæld præsterede folkene hos Lead med Kresten Schultz-Jørgensen i spidsen en markant vækst i 2012. Ikke kun i aktivitet – også i lønningerne.

Den gennemsnitlige personaleomkostning steg med 23,1 pct. til 828.571 kr., og dermed kandiderer bureauet til at tage pladsen for de højeste lønninger i PR-branchen.

Heldigvis er der rygdækning i den økonomiske udvikling, og derfor udviklede bundlinjen sig endnu hurtigere, idet overskuddet blev mere end fordoblet.

Der er endda mere på vej. Adm. direktør Kresten Schultz-Jørgensen fortæller, at han forventer yderligere vækst i 2013.

“Vi har bl.a. startet et nyt forretningsområde, med Dorthe Petersen som direktør. Hun skal arbejde med politik-udvikling og analyse med henblik på politisk innovation for offentlige kunder, og det udvikler sig godt,” siger Kresten Schultz-Jørgensen og fortsætter:

“På nogen måder ligner vi andre PR-bureauer, men vi adskiller os også. Jeg ser vores niche således, at vi har placeret os et sted mellem det klassiske PR-bureau og ledelsesrådgivning. Derfor rekrutterer vi også folk med en anden baggrund end den journalistiske – eksempelvis folk fra statsadministrationen – og det indebærer højere timepriser.”

Dermed får Kresten Schultz-Jørgensen også forklaret de høje lønninger. De er måske høje for PR-branchen – men de er lave i forhold til management-konsulenter.

Også Kragelund Kommunikation kunne glæde sig over vækst – dog af den mere moderate slags. Bureauet anfører selv, at man har afholdt flytteomkostninger i årets løb, og at man derfor er tilfreds med resultatet, der viste en lille vækst.

Gunbak tabte knap en tredjedel af sin bruttoavance i 2012, men de fleste af medarbejderne forsvandt i efteråret, og det er derfor et bureau, der er svært at bedømme på regnskabet.

To andre PR-bureauer måtte notere et fald i 2012.

Mest hos Communique, som oplevede et ret markant fald i bruttoavance og bundlinje. Bureauet angiver i årsberetningen, at året især var præget af en opbremsning i købet af ydelser blandt en række af kunderne i 2. halvår 2012, som følge af de generelle økonomiske konjunkturer i samfundet. Derfor har bureauet haft et stramt økonomisk fokus og systematisk arbejde på at etablere nye kunderelationer.

For Discus Communication var tilbagegangen i aktivitet så lille, at det nærmer sig status quo.

 • Nøgletal for Lead Agency
 • Bruttoavance 8,8 mio. kr. +30,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,257 mio. kr. +30,1 pct.
 • Lønandel 65,9 (69,6)
 • Resultat af primær drift +0,963 mio. kr. +134,9 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Kragelund Kommunikation

 • Bruttoavance 9,0 mio. kr. +5,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 818.182 kr. +25,1 pct.
 • Lønandel 66,5 (66,9)
 • Resultat af primær drift +0,95 mio. kr. +15,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Communique

 • Bruttoavance 5,3 mio. kr. -25,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 757.143 kr. -14,7 pct.
 • Lønandel 62 (50,9)
 • Resultat af primær drift +0,553 mio. kr. -70,0 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Discus Communication

 • Bruttoavance 5,528 mio. kr. -3,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 691.000 kr. -3,2 pct.
 • Lønandel 74,6 (70,2)
 • Resultat af primær drift +0,128 mio. kr. -49,6 pct.

Nøgletal for Gunbak

 • Bruttoavance 7,0 mio. kr. -30,7 pct.
 • Resultat af primær drift +0,724 mio. kr. -48,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Kommentarer

 1. Hvorfor er DKs største PR-bureau, Advice, ikke med i denne undersøgelse? Useriøst.

 2. Dette er ikke en undersøgelse – men de fem senest offentliggjorte regnskaber. Advice har endnu ikke offentliggjort deres. Derfor er de ikke med. Vi kender niveauet for mere end 30 pr-bureauer i de foregående år, og kan derfor sige, at Lead ligger som en klar kandidat til at have de største lønninger

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club