Værsgo: PR-branchens måske største lønninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fem regnskaber: Et mellemstort PR-bureau har fuld turbo på – også på lønninger. Tre andre bureauer måtte notere faldende aktivitet.

Umiddelbart er det Gunbak, som hidtil har stået for PR-branchens højeste lønninger. Men bureauet gik i opløsning – og delvist nye veje – i efteråret 2012, og det gør det svært at bedømme bureauet ud fra de normale nøgletal.

Til gengæld præsterede folkene hos Lead med Kresten Schultz-Jørgensen i spidsen en markant vækst i 2012. Ikke kun i aktivitet – også i lønningerne.

Den gennemsnitlige personaleomkostning steg med 23,1 pct. til 828.571 kr., og dermed kandiderer bureauet til at tage pladsen for de højeste lønninger i PR-branchen.

Heldigvis er der rygdækning i den økonomiske udvikling, og derfor udviklede bundlinjen sig endnu hurtigere, idet overskuddet blev mere end fordoblet.

Der er endda mere på vej. Adm. direktør Kresten Schultz-Jørgensen fortæller, at han forventer yderligere vækst i 2013.

“Vi har bl.a. startet et nyt forretningsområde, med Dorthe Petersen som direktør. Hun skal arbejde med politik-udvikling og analyse med henblik på politisk innovation for offentlige kunder, og det udvikler sig godt,” siger Kresten Schultz-Jørgensen og fortsætter:

“På nogen måder ligner vi andre PR-bureauer, men vi adskiller os også. Jeg ser vores niche således, at vi har placeret os et sted mellem det klassiske PR-bureau og ledelsesrådgivning. Derfor rekrutterer vi også folk med en anden baggrund end den journalistiske – eksempelvis folk fra statsadministrationen – og det indebærer højere timepriser.”

Dermed får Kresten Schultz-Jørgensen også forklaret de høje lønninger. De er måske høje for PR-branchen – men de er lave i forhold til management-konsulenter.

Også Kragelund Kommunikation kunne glæde sig over vækst – dog af den mere moderate slags. Bureauet anfører selv, at man har afholdt flytteomkostninger i årets løb, og at man derfor er tilfreds med resultatet, der viste en lille vækst.

Gunbak tabte knap en tredjedel af sin bruttoavance i 2012, men de fleste af medarbejderne forsvandt i efteråret, og det er derfor et bureau, der er svært at bedømme på regnskabet.

To andre PR-bureauer måtte notere et fald i 2012.

Mest hos Communique, som oplevede et ret markant fald i bruttoavance og bundlinje. Bureauet angiver i årsberetningen, at året især var præget af en opbremsning i købet af ydelser blandt en række af kunderne i 2. halvår 2012, som følge af de generelle økonomiske konjunkturer i samfundet. Derfor har bureauet haft et stramt økonomisk fokus og systematisk arbejde på at etablere nye kunderelationer.

For Discus Communication var tilbagegangen i aktivitet så lille, at det nærmer sig status quo.

 • Nøgletal for Lead Agency
 • Bruttoavance 8,8 mio. kr. +30,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,257 mio. kr. +30,1 pct.
 • Lønandel 65,9 (69,6)
 • Resultat af primær drift +0,963 mio. kr. +134,9 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Kragelund Kommunikation

 • Bruttoavance 9,0 mio. kr. +5,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 818.182 kr. +25,1 pct.
 • Lønandel 66,5 (66,9)
 • Resultat af primær drift +0,95 mio. kr. +15,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Communique

 • Bruttoavance 5,3 mio. kr. -25,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 757.143 kr. -14,7 pct.
 • Lønandel 62 (50,9)
 • Resultat af primær drift +0,553 mio. kr. -70,0 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Discus Communication

 • Bruttoavance 5,528 mio. kr. -3,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 691.000 kr. -3,2 pct.
 • Lønandel 74,6 (70,2)
 • Resultat af primær drift +0,128 mio. kr. -49,6 pct.

Nøgletal for Gunbak

 • Bruttoavance 7,0 mio. kr. -30,7 pct.
 • Resultat af primær drift +0,724 mio. kr. -48,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz