Valtech er en af verdens mest demokratiske virksomheder

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Medarbejderne skal snart igen vælge chef. Samtidig har bureauet søgt inspiration i en global organisation, der er en demokratisk bevægelse.

Der er langt fra nordafrikanske og mellemøstlige befolkningers forsøg på at gøre op med diktatorer til en banal diskussion om medarbejderdemokrati. Ikke desto mindre er organisationen WorldBlu en global bevægelse for demokrati på arbejdspladsen, og organisationen har selv hæftet en undertitel på navnet: Freedom at work.

Så jo – analogien er der trods alt.

WorldBlu tilbyder en certificering, hvor virksomheder bliver bedømt på en række demokratiske parametre. 52 virksomheder er blevet certificeret i år – heriblandt danske Valtech.

Der skal selvfølgelig tages alle mulige forbehold for påstanden i overskriften – for det er kun et fåtal af verdens virksomheder, der er blevet bedømt – men alligevel: det er nok ikke forkert at antage, at disse 52 virksomheder hører til de mest demokrati-dedikerede.

Det er første gang, Valtech er med i WorldBlu, og initiativet skal ses i direkte forlængelse af sidste års organisationsomlægning, hvor medarbejderne fik mulighed for selv at vælge den chef, som de i de kommende år skulle diskutere uddannelse, udvikling og løn med. De ni chefer, der blev valgt, fik også ansvar for rekruttering og afskedigelser.

“Vi er en type virksomhed, hvor vi skal have vidt forskellige medarbejdertyper til at spille sammen i gensidig respekt. Vores konkurrencedygtighed er helt afhængig af, at de enkelte teams kender hinandens styrker,” siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen og fortsætter:

“Vi har en stærk tro på, at det giver større arbejdsglæde og motivation, når man som medarbejder har en større aktie i virksomheden og måden den fungerer på. Derfor har vi en stærk tro på at gøre arbejdspladsen så demokratisk som mulig. Vi tror også, det vil være en fordel i forhold til at kunne rekruttere de bedste talenter.”

Han siger videre, at den specielle organisation gør det svært at sammenligne bureauet med andre i byen, og derfor har man ønsket at søge inspiration hos andre organisationer, der tænker mere på samme måde.”

Certificeringen bygger på 10 parametre, og det samlede resultat for Valtech blev en score på 4,2 ud af 5. Den score finder Carsten Brogaard Jensen ganske god – men der var punkter, hvor man lå noget lavt – først og fremmest dialog og kommunikation – så certificeringen rummer inspiration til at arbejde videre.

“Den lavere score på dialog og kommunikation overrasker mig – men vi må søge forklaringen på den og så arbejde på at forbedre den,” siger Carsten Brogaard Jensen.

De ni ledere er valgt for et år ad gangen, og det betyder, at der skal være valg igen i Valtech til juni.

“Det er vores oplevelse, at den demokratiske organisation har haft en positiv effekt på trivslen. Vi ved endnu ikke om alle genopstiller, men det er forventningen, at de fleste gør, og så bliver det spændende at se, hvordan valget falder ud” siger Carsten Broggard Jensen.

København og Århus er det eneste sted i Valtech-koncernen, man har indført en sådan organisation – og den er ikke umiddelbart på vej andre steder.

“Svenskerne er meget interesserede, og det er da også dem, det ligger nærmest for at gøre noget tilsvarende. Andre steder i Valtech er der nok for store kulturelle forskelle til, at man kan gå den vej,” siger Carsten Brogaard Jensen.