Valtech fravalgte vækst i 2008

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

På den baggrund er det lykkedes at fastholde en bundlinje, der placerer året som det næstbedste i bureauets historie.

For 2007 kom Valtech ud med et regnskab i særklasse. En fremgang på 21,6 pct. i bruttoavance og 66,9 pct. på bundlinjen gjorde det til det hidtil bedste år for bureauet.

Den linje kunne dog ikke fastholdes i 2008.

“Vi valgte tidligt i 2008 ikke at jagte vækst, fordi vi indså, at året ville blive et vendepunkt. På den baggrund satsede vi bl.a. mere på free-lancere frem for at ansætte folk, hvilket øger fleksibiliteten – men også omkostningerne”, siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen og fortsætter:

“Vi oplevede egentlig os selv som ret modige, da vi traf beslutningen, for der var egentlig opgaver nok at gå efter. Men vi havde ikke kunne komme ud med en overskudsgrad på 14 pct., hvis vi havde satset mere på vækst”.

Valtech er på den baggrund tilfredse med resultatet, der godt nok viser et faldende overskud, men reelt er det næstbedste i bureauets historie.

Hvad angår 2009 er man fortrøstningsfulde.

“Det er ikke en dans på roser, men vi har holdt vores budget i 1. kvartal. Spørger du om 2. halvår, så ville jeg gerne have en GPS eller lignende, der kunne fortælle mig, hvor det bærer hen”, siger Carsten Brogaard Jensen.

Valtech er fortsat omkring 100 medarbejdere på lønningslisten – men det dækker dog over, at der både er ansat 5-7 nye folk og afskediget et tilsvarende antal.

“Der sker et lille skifte hos kunderne fra udvikling af nye projekter til mere fokus på vedligeholdelse. Det indebærer også et lille skift i de ressourcer, vi har behov for”, siger Carsten Brogaard Jensen.

Nøgletal for Valtech

  • Bruttoavance 77,754 mio. kr. +0,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 873.640 kr. -1,1 pct.
  • Lønandel 61 (58)
  • Resultat af primær drift 12,309 mio. kr. -27,4 pct.