Valtech ramt af pres på timepriserne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Desuden prægede en mager sommer Valtechs regnskab for 2010, der viste tilbagegang – men plusset på bundlinjen blev fastholdt.

Det er hørt i flere andre sammenhæng i forbindelse med bureauers regnskabsaflæggelse. Kunderne har lagt pres på timepriserne.

Budskabet er det samme fra Valtechs adm. dir., Carsten Brogaard Jensen, når han skal kommentere regnskabet for 2010.

“Der er to primære årsager til udviklingen: Vi oplevede egentlig en god start på året. Men 2. og 3. kvartal blev mager. Og så oplevede vi et pres på vores timepriser,” siger Carsten Brogaard Jensen og fortsætter:

“Mange af kunderne har arbejdet mere kortsigtet, og når du ikke kender belægningen af dine teams ret langt frem i tiden, så er det svært at kæmpe mod et generelt pres på timepriserne.”

Selvom bureauet oplevede markant tilbagegang både i aktivitet og på bundlinjen, så erklærer han sig tilfreds.

“Vores opgave var at sikre, at vi kom ud med et overskud. Selvfølgelig er niveauet ikke tilfredsstillende på sigt, men vi har aldrig før investeret så meget i vores medarbejdere, og derfor var vores ambition først og fremmest at sikre, at resultatet var positivt,” siger Carsten Brogaard Jensen.

Trods den magre sommer gik bureauet i september i gang med en massiv rekrutteringskampagne. Men det er der ikke noget underligt i, og Carsten Brogaard Jensen er godt tilfreds med initiativet.

“Vi havde et meget stærkt 4. kvartal, så vi havde brug for folkene. Niveauet er fortsat ind i 2011, og der er ingen tvivl om, at ambitionen for 2011 lyder på, at vi skal have kæmpet det tabte terræn tilbage – både på top- og på bundlinjen,” siger Carsten Brogaard Jensen.

Nøgletal for Valtech

  • Bruttoavance 50,429 mio. kr. -19,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 746.701 kr. -0,7 pct.
  • Lønandel 73,8 (73)
  • Resultat af primær drift +2,04 mio. kr. -50,4 pct.