Valtech styrker sin kreative profil

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Web-bureau koncernen har købt svensk web-bureau, der er stærkt kreativt funderet. Valtech har en stærk tro på kombinationen af strategiske, tekniske og kreative kompetencer, og danske Valtech er rollemodel.

Valtech-koncernen har købt det svenske web-bureau Kiara med ca. 20 medarbejdere. Kiara er stærkt kreativt funderet, hvilket netop er årsag til Valtechs interesse for bureauet.

“Vi arbejder på den ene side med en meget stringent tilrettelæggelse af kundernes projekter. På den anden side vil vi også kunne tilføre innovation, den skæve vinkel, det fængslende budskab og en grafisk fortolkning af kundernes behov. Derfor er kreativiteten en meget central del af vores koncept på lige fod med de strategiske og tekniske kompetencer”, siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen, Valtech i Danmark.

Kiara skal indarbejdes i svenske Valtech, der derved kommer til at matche danske Valtech både hvad angår størrelse og koncept.

“Kreativt er det først og fremmest svenske Valtech, der bliver styrket. Men vi servicerer vores kunder også uden for landets grænser, og derved kommer vi her i Danmark til også at have med Kiara at gøre. Desuden arbejder vi meget på tværs af grænserne i Norden, og derfor kan man sige, at kombinationen af Kiara og vores kreative ressourcer her i Danmark er en samlet styrkelse af vores kreative styrke”, siger Carsten Brogaard Jensen.

Danmark er faktisk foregangsland for hele Valtech-koncernen i tilrettelæggelsen af arbejdet baseret på såkaldte agile principper. der handler om at integrere både tekniske, kommunikative og forretningsmæssige kompetencer.

“Vi har i Danmark vist vejen for, hvordan modellen kan fungere, og med købet af Kiara har Valtech på koncern-niveau sat gang i en udvikling, der sigter mod at skubbe andre Valtech-bureauer den samme retning”, siger Carsten Brogaard Jensen.

Valtech arbejder umiddelbart på et mere konsulent internet-orienteret felt end traditionelle reklamebureauer. Der er dog meget kommunikation i bureauets arbejde, og det står også bag egentlige kampagne-aktiviteter – selvom de fylder relativt mindre i bureauets omsætning end reklamebureauer.

Et eksempel er et arbejde for Audi, hvor en internet-applikation kan placeres på modtagerens computer, således at Audi kan begynde at kommunikere direkte til en person.

“Med viden om f.eks. interesser og bilmodel kan budskaberne målrettes, og det gælder ikke kun egentlig markedsføring af produkter. Det kan også være et mere bredt indhold, som er relevant for modtageren. Desuden fungerer apllikationen ved, at den downloader, når der er tid og plads. Det betyder, at man kan sende ting af høj visuelt kvalitet uden at modtageren skal vente på down-loaden. Det ligger simpelthen klart på computeren. Vi hjælper ikke bare med at sætte systemet op – vi hjælper også med kommunikationen”, siger Carsten Brogaard Jensen.