Vanvittig udtalelse af JP/Politikens koncernchef

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Lars H. Munch er tilfreds med at have brugt 400 mio. kr. på at forhindre, at Nyhedsavisen fik fodfæste. Men var det den rigtige beslutning for dagbladsmediet? Ikke nødvendigvis, siger Martin Rasmussen fra Mindshare.

“Det her viser lige nøjagtig, hvor forstokkede dagbladene er”.

Mindshares adm. dir. Martin Rasmussen, er ubønhørlig i sin kritik af en udtalelse fra JP/Politikens koncernchef, Lars H. Munch.

Den blev givet i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet og lyder:

»Jeg synes stadig, det var en klog beslutning at gå ind i gratiskrigen. Hvis vi ikke havde brugt over 400 mio. kr. på gratismarkedet, jo, så havde vi haft dem i kassen i dag, men ingen ved, om Nyhedsavisen så havde fået anderledes fodfæste i markedet,« siger Lars Munch.

“Det er en vanvittig udtalelse”, siger Martin Rasmussen og fortsætter:

“Den viser tydeligt, at JP/Politiken kun havde en dagsorden – at kvæle Nyhedsavisen. Men det afspejler hvor lidt han har forstået af udviklingen på markedet. Det var ikke Nyhedsavisen der pressede JP/Politiken og de andre dagblade. Det er udviklingen blandt forbrugerne, hvilket oplagstallene er tydeligt tegn på. Der er et mindre og stadigt faldende marked for den betalte omnibus-avis”.

Martin Rasmussen mener, at de etablerede dagbladshuse skal lære at bruge gratisaviser til at gavne mediet generelt.

“Selvfølgelig kan Nyhedsavisen skubbe til den udvikling – men den stopper ikke selvom Nyhedsavisen ikke er der. Ud fra en overordnet betragtning spiller gratisaviser den rolle at skabe kontakt til målgrupper, som man ikke kan nå gennem den betalte avis. Meget læsning flytter over på nettet, men det kan jo være fint at skabe en papir-læsning ved siden af. På den måde kan man måske motivere folk til på et tidspunkt at begynde at købe en avis”, siger Martin Rasmussen og fortsætter:

“Men der kan ikke herske tvivl om, at forbrugerne kræver en anden oplevelse af værdi end det, den klassiske omnibusavis tilbyder, og tænk hvad de kunne have opnået, hvis de i stedet havde brugt 400 mio. kr. på produktudvikling. Det kan dog ikke overraske. Den etablerede dagbladsbranche var også fodslæbende, da de gratis trafikaviser kom på gaden. De har vist sig at de lige netop giver mediet kontakt til nye læsere, men branchen har åbenbart ikke lært noget af det”.

Martin Rasmussen fremhæver desuden den negative udvikling krigen har haft på annoncepriserne, som lægger yderligere tab af indtægter oven i de direkte udgifter til krigen.