Vejdirektoratet spildte 29 bureauers tid

Peter Engholm
25@mail.dk

Vejdirektoratet kom på andre tanker og annullerede et udbud – efter at 29 bureauer havde indleveret materiale.

Vejdirektoratet sendte i sidste måned kommunikationsydelser i udbud – et budget på 5-10 mio. kr. over to år. Og selv om det skete i begyndelsen af sommerferien, så havde direktoratet modtaget 29 bureauers ansøgninger om prækvalifikation, da fristen udløb i sidste uge.

Nu har selvsamme 29 bureauer så modtaget en mail fra Vejdirektoratet, der takker for ansøgningen – og herefter trækker hele udbuddet i land.

“Det foreliggende ansøgerfelt – sammenholdt med de udbudte opgavetyper – har imidlertid givet os anledning til at analysere, hvorvidt sammensætningen af opgavetyperne er hensigtsmæssig.


Vi har på denne baggrund besluttet at annullere udbuddet.


Vi vil nu overveje opgaveporteføljen på ny, og herunder se på en eventuel opdeling af opgaverne på flere rammeaftaler.”

Bureaubiz har været i kontakt med flere af de berørte bureauer, og her går udråbstegn og ord som ressourcespild igen – samt ønsket om at holde deres eget bureaunavn udenfor. Prækvalifikations-materialet har været ganske omfattende, så 40 timer pr. bureau er ikke nødvendigvis højt sat – hvorefter direktoratet er “kommet i tvivl!”, lyder det fra en bureauleder.

I Vejdirektoratet erkender kommunikationschef Mette Lundorf, at sagen er “smadderuheldig”.

“Vi sigtede mod en håndfuld samarbejdspartnere, der tilsammen dækkede hele skalaen, fra den strategiske rådgivning til det lavpraktiske som grafisk design. Og det sidstnævnte var der ikke så meget af,” siger Mette Lundorf.

Men det var jo også næsten udelukkende strategisk rådgivning, I lagde vægt på i udbudsmaterialet. Grafisk design bliver kun nævnt meget kort til sidst i et af punkterne …

“Ja, de fleste har svaret på det, der er lagt op til. Og vi er kede af at have ulejliget 29 bureauer og ville gerne have takket dem for deres 300 siders prækvalifikationsmateriale på en bedre måde. Men vi må erkende, at vi ikke har defineret opgaverne klart nok,” siger Mette Lundorf.

Direktoratet vil nu, som det hedder i mailen, “overveje opgaveporteføljen på ny” – eller formuleret mere mundret af kommunikationschefen:

“Det her giver stof til eftertanke, og ved et evt. fremtidigt udbud skal den sidde i skabet. Det vil i givet fald medføre et mindre – men mere præcist formuleret – udbud,” siger Mette Lundorf.