Vejle-bureau har vokseværk

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Aakjærs er gået i gang med en transformation, som i 2010 indebar investeringer på 4,2 mio. kr. og førte til en fordobling.

Da Lars Bilde trådte til som adm. dir. for Vejle-bureauet Aakjærs var det med en agenda om, at bureauet skulle udvikle sig markant.

Som sagt så gjort. Bureauet blev dobbelt så stort i 2010 – først og fremmest gennem opkøb.

“Aakjærs var som udgangspunkt mest kendt som et godt offentligt bureau. Nu har vi styrket os på det private område inden for både BtC og BtB, således at vi har fået en kritisk masse at udvikle os fra,” siger Lars Bilde.

Han vil ikke gå så meget i detaljer med planerne – man er netop nu i gang med at konkretisere dem, og det vil han gerne være færdig med, før han fortæller mere.

“Selvfølgelig vidste vi godt, hvad vi ville, men efter en så markant vækst er der behov for lige at fintune planerne,” siger Lars Bilde.

Et lille underskud er vendt til et lille overskud, som skal ses i lyset af, at man har investeret 4,2 mio. kr. i årets løb. Så på den led kan man sige, at overskuddet er acceptabelt.

“Det viser, at medarbejderne har gjort et godt stykke arbejde,” siger Lars Bilde, men tilføjer:

“Jeg skal dog ikke lægge skjul på, at jeg gerne ville have set et lidt større overskud.”

Der hersker således ikke tvivl om, at bureauet i de kommende år skal forbedre nøgletallene samtidig med, at der vil være vækst.

“Hvis ikke vi forbedrer nøgletallene, så lykkes vi ikke med vores rejse,” siger Lars Bilde.

Nøgletal for Aakjærs

  • Bruttoavance 13,8 mio. kr. +106,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 552.000 kr. +15,3 pct.
  • Lønandel 76,3 (76,8)
  • Resultat af primær drift +0,248 mio. kr. (-0,195 mio. året før)

    Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz