Vejle-bureau skifter navn: Vi er særligt glade for M’et

Peter Engholm
25@mail.dk

RC Media fjerner de små bogstaver og skriver resten med småt: Det nye navn, rcogm, er en følge af en stadig udvidelse af RC-koncernen.

Det skorter ikke på forkortelser i bureaubranchen, og nu føjes en ny til. Reklamebureauet RC Media i Vejle skifter navn til rcogm – et navn, der ifølge bureauet selv signalerer fornyelse og understreger den fremadstræbende og løsningsorienterede ånd, bureauets medarbejdere repræsenterer.

“Vi er stadigvæk de samme mennesker, som vi altid har været. Derfor skal vi også kunne genkende os selv i den nye platform, som skal være med til at understrege vores styrke, nemlig kombinationen af fagligt engagement, menneskeligt nærvær, og målbare resultater,” siger Jacob Daa Hankert.

Han er bureauleder sammen med Carsten Sørensen, og sidstnævnte supplerer:

“Og vi er særligt glade for m’et, fordi det rummer mange af de værdier og kompetencer, rcogm står for: menneske-til-menneske, markante løsninger og målbare resultater.”

Udgangspunktet i 1999 var at skabe en mindre bureauoverbygning til søstervirksomheden Repro Centret. Siden har koncernen udviklet sig og er senest blevet udvidet med RC Gravure (tidl. TGI Scandinavia), og tiden var inde til at tage identiteten op til revision

“Afsættet for vores nye platform har hele tiden været at bevare en klar forbindelse til den overordnede RC-paraply“, siger Jacob Daa Hankert.