Velkommen til 2 nye mediabureau-brands i Danmark

Finn Graversen,
journalist

Mediabrands gennemfører en omfattende organisationsændring, som bl.a. betyder et farvel til gruppens danske chef, Heine Jørgensen.

Det danske bureaumarked skal nu til at lære to nye mediabureau-brands at kende. Det sker som konsekvens af en omfattende og vidtgående organisationsændring i Mediabrands i Norden.

Der er to spor i organisationsændringen.

Det ene handler om, at IUM bliver splittet op i to: Initiative og UM, der oprindeligt stod for Universal McCann men nu blot hedder UM.

Det andet handler om, at Mediabrands gennemfører en fuldt integreret nordisk organisation for de fem bureaubrands, som gruppen rummer efter opsplitningen af IUM.

Det betyder helt konkret, at man går væk fra at have landechefer. Fremover vil der være en nordisk CEO for hver af de fem brands som vil have det fulde drifts og økonomiske ansvar på tværs af grænserne. De fem brands er de to mediabureauer og tre specialistbureauer.

“Der er rigtig god mening i at arbejde med en nordisk organisation i forhold til ressourcer og kompetencer, og derfor har der også været arbejdet med mange forskellige modeller på tværs af bureaubranchen. Men det har også altid være forbundet med en del udfordringer at få det til at fungere optimalt. Jeg mener ikke, at der er nogen, der før har taget skridtet fuldt ud, som vi gør her,” siger Mediabrands nordiske chef, Michael Thim og fortsætter:

“Jeg er helt klar over, at der også er udfordringer i denne model, men jeg mener markedet er modent, og vores organisation har taget super godt imod det. Jeg tror også det meget hjemmearbejde i 2020 har gødet jorden for at arbejde mere på tværs, fordi vi er blevet lidt mindre afhængige af det fysiske fællesskab.”

Michael Thim

Michael Thim rykkede for et år siden op i en overordnet nordisk rolle, og den bliver han i. Men man kan sige, at han tager lidt mere fat i taktstokken igen.

For et år siden overdrog han ansvaret for Mediabrands i Danmark til Heine Jørgensen, men organisationsændringen har indebåret, at Heine Jørgensen forlader bureauet.

“Det har været lidt et puslespil at sammensætte den samlede ledergruppe. Jeg har haft et ønske om at få alle lande repræsenteret i den, og i den forbindelse faldt det desværre sådan ud, at der ikke blev plads til Heine i ledelsesgruppen,” siger Michael Thim.

Lederne for de fem brands er blevet følgende:

  • Cato Heiskel Drægebø (Norge) – Nordic CEO for Initiative
  • Simone Westerberg (Sverige) – Nordic CEO for UM
  • Linette Samsing (Danmark) – Nordic CEO for Reprise
  • Christopher Fernandez (Finland) – Nordic CEO for Matterkind
  • Christian Strand (Danmark) – Nordic CEO for Marvelous

De fem nordiske CEOs vil så have ledere i hvert enkelt land, der refererer til dem. I Danmark er Jan Sørensen blevet chef for Initiative, mens der endnu ikke er udnævnt en chef for UM.

Mediabrands vil så være moderorganisationen, der også rummer backoffice som økonomi,  IT og HR. Rollen at være koordinator for den samlede Mediabrands-organisation i hvert enkelt land er fordelt lidt forskelligt. Nogle steder er det en af de nordiske CEOs, andre steder er det en anden.

I Danmark er det principielt Michael Thim, men da han har mange opgaver, er Lars Møller, som hidtil har været COO i Mediabrands Danmark, blevet COO i Mediabrands Nordic med ansvar for at koordinere gruppen i Danmark.

I Finland er Mika Hayrinen blevet Nordic COO for Mediabrands.

Opsplitningen af IUM er lidt en gammel drøm for Michael Thim.

“Initiative og UM er internationalt stærke brands med hver sine markante position. IUM eksisterer kun i Norden, og det har altid været svært at skabe en skarp position. Med opsplitningen får vi langt bedre muligheder for at udnytte de internationale styrker, og med den entydige nordiske organisation underbygger vi mulighederne for at bruge værktøjerne i henholdsvis Initiative og UM samt lære af best practise på tværs af grænserne,” siger Michael Thim.

Helt konkret vil der blive flyttet rundt i lokalerne, så de to mediabureauer bliver holdt adskilt. På nordisk niveau vil Initiative og UM blive nogenlunde lige store, mens der kan være større forskel på dem fra land til land.