Velkommen til Huset Advice

Peter Engholm
25@mail.dk

Fire enheder med i alt 85 medarbejdere flytter til dobbelt så store lokaler – bl.a. for at få plads til Kommunikationsforums arrangementer og kurser.

Turen er på beskedne 600 m inden for Kbh V – fra Jarmers Plads til Gl. Kongevej, ved Søerne – men rejsen bliver større, når Advice, Advice Digital, Eksponent og Kommunikationsforum ved årsskiftet dobler op på pladsen for at skabe et regulært faghus.

“Kommunikationsforum har lejet lokaler ude i byen til sine mange kurser, seminarer og workshops. Disse faglige arrangementer for branchens folk vil vi gerne selve rumme, så vi får et mere levende hus,” siger Timme Bisgaard Munk, adm. direktør, Kommunikationsforum.

Kforums kurser har omkring 600 deltagere på årsplan. Dertil kommer de i alt 85 medarbejdere, der nu skal skifte arbejdsplads, og antallet alene kunne ifølge Espen Højlund, adm. direktør og partner i Advice, berettige til en flytning.

“Alene på Advice er der dobbelt-op på medarbejdertallet, siden vi flyttede ind i 2006. Det er gamle herskabslejligheder med en del gange, og vi flytter over til store lokaler i en gammel fabrik – en radiofabrik fra 1920erne, en slags fortidens kommunikationshus, om du vil,” siger Espen Højlund.

De fire enheder – inkl. kursusvirksomheden – kommer til at brede sig over tre etager. Ideelt set ville man gerne have haft én stor etage, men det harmonerer ikke med ønsket om at forblive i/nær den indre by i København.

Det nye faghus kommer til at være på 2.300 kvm, og Espen Højlund besvarer spørgsmålet – om de mange kvadratmeter kan blive for få – med at omformulere det:

“Det er altid det interessante spørgsmål i forbindelse med en flytning: Hvor meget tør du spænde livremmen ud? Ingen har glæde af tomme kvadratmeter, og da slet ikke i en tid som denne. Men ved at sætte os lidt anderledes kan vi skabe mere plads, hvis vi skulle få brug for det,” siger Espen Højlund.