Velkommen til moraløkonomiens tid

Finn Graversen,
journalist

En af Danmarks største bureaugrupper har kortlagt danskernes forhold til moral og etik – begreber, som kan blive vigtigere på landets arbejdspladser i årene fremover.

Rejser du børster, når du læser overskriften? Så er det ikke nødvendigvis mærkeligt, for moral – og etik – kan være et både forkætret og vanskeligt begreb, der let kan opfattes som at moralisere. Og det bryder de færreste sig om.

Det er således noget af en opgave, som First Chair Group har kastet sig over, da man besluttede at udarbejde en omfattende rapport med både en kvalitativ og kvantitativ analyse over danskernes syn på moral og etik på arbejdspladsen.

Det er den, der ligger til grund for at tale om en ny moraløkonomi – men med den tilføjelse, at rapporten mere er et debatoplæg end en rapport med klare konklusioner.

Nu sidder du måske samtidig og spørger dig selv om, hvem First Chair Group er. Og gør du det, så er det ikke helt overraskende. Men siger vi i stedet Envision, så kommer der nok mere genkendelse.

First Chair Group er nemlig moderselskabet for Envision, men rummer også bureauer inden for digital (Gorm), PR (Harbinger) og event (Rodkjær) sideløbende med et management- og rekrutteringsfirma (Unique Human Capital og A2). Med mere end 200 medarbejdere er det en af Danmarks største bureaugrupper. Det er brødrene Jens og Søren Kofoed, der tidligere stod for ABC Public Relations, som er majoritets-ejere.

Rapporten repræsenterer en ret betydelig investering, og når Jens Kofoed skal forklare baggrunden for, at man har kastet sig ud i projektet, så lægger han ikke skjul på, at First Chair Group godt må blive mere kendt.

“Men der ligger også en personlig interesse for og engagement i at beskæftige sig med den tid, vi lever i, der på mange måder fremstår som en brydningstid. Og under alle omstændigheder, så tror jeg også på, at vi skal gøre os fortjent til øget kendskab – og anerkendelse – og det gør vi ikke ved blot at fokusere på alle vores egne dyder. Jeg tror mere på, at vi skal byde ind med noget i samfundsdebatten,” siger Jens Kofoed og tilføjer, at det er op til de enkelte bureauer i gruppen at overveje om – og i givet fald hvordan – de kan bruge rapporten.

“Men vi har allerede set flere gode ideer,” siger Jens Kofoed.

Det er under overvejelse at gentage rapporten for både at søge indblik i nye vinkler og identificere en udvikling.

Både kvalitativ og kvantitativ analyse
Rapporten bærer titlen ‘En moralsk opgradering er på vej’, og den kvalitative del bygger på interview med ca. 70 meningsdannere, der har dannet grundlag for en Wilke-analyse blandt ca. 1100 danskere. Den er udarbejdet af Jeffrey Saunders, der er tidligere direktør for Institut for Fremtidsforskning, og Hanne Lindblad, der er tidligere direktør for CallMe.

Rapporten er desuden alment tilgængelig på First Chairs hjemmeside.

Rapporten anfører selv, at moral og etik er begreber, som de fleste ikke skelner så meget imellem, og som også gør mange usikre. Der er mange dilemmaer og begrebsforvirring forbundet med ordene.

De kvalitative interviews afslører, at ca. 2/3 af deltagerne ser rimeligt optimistisk på, hvordan moralen som begreb udvikler sig i samfundet, mens den sidste tredjedel er noget mere bekymret. Men forfatterne konstaterer dog, at vi er i gang med en positiv etisk og moralsk udvikling drevet af dybe personlige og kollektive erkendelser, og hvor kriser og tillidsskandaler bidrager til at skærpe væksten af den fælles bevidsthed og samvittighed. Specielt forventer de, at etik og moral bliver vigtigere i vores arbejdsfællesskaber.

“Fakta er jo også, at arbejdspladsen i forhold til tidligere har fået en større social betydning, fordi mange af de traditionelle familie-fællesskaber har fået mindre betydning,” siger Jens Kofoed og tilføjer, at moral og etik også får større betydning i kraft af, at vi er blevet et mindre homogent samfund, end vi har været tidligere.

“Den øgede diversitet opleves jo også på arbejdspladserne og det vil skabe en række udfordringer i forhold til at afbalancere vidt forskellige værdier og interesser for at sikre, at arbejdspladsen fungerer godt og ikke bliver ødelagt af konflikter,” siger Jens Kofoed.

Det er på den baggrund, at man kan tale om en ny moral-økonomi.

5 punkter at navigere efter

Rapporten fremhæver en række punkter i forhold til at kunne navigere i en stadig mere kompleks verden.

  1. De fleste virksomheder arbejder allerede med kultur og purpose, men fremover vil man komme til at se ledelserne engagere sig helt anderledes i dette arbejde, fordi det vil få større strategisk betydning.
  2. Dobbeltmoral vil få det sværere. Danskere har en aversion mod moralisering, så det er vigtigt at få humoren med i arbejdet, hvor man skal tage favntag med dobbeltmoralen og skyggesiderne på arbejdspladserne.
  3. Moralen er dynamisk, og derfor er det vigtigt at holde fokus på sin integritet. Det handler om at være åben og ærlig i arbejdet med at identificere organisationens formål og de værdier, dem gerne vil stå for. Det kaldes intentionel integritet og handler om at få vævet grundfortælling, regler, principper og værdier ind i alle hjørner af arbejdsfællesskabet.
  4. Den psykologiske tryghed skal plejes hver dag for at opbygge en stærk feedback kultur. Uden den er arbejdspladsens integritet i fare.

I denne sammenhæng kan nævnes, at Wilke-analysen viser, at kun 20 pct. af danskerne er trygge ved at italesætte kritisable forhold på arbejdspladsen. Mange frygter således for ansættelsesmæssige konsekvenser af at åbne munden. I rapporten beskæftiger man sig også med begrebet moralske rebeller, der er folk, som sætter fingeren på de ømme punkter – men som også kan få store problemer på arbejdspladserne.

  1. Udviklingen af moral er en livslang rejse, hvor der er fokus på dannelse. Det handler ikke kun om pli, gode manerer, at vide noget om de græske guder og store filosoffer. Det handler om at kultivere et helhedsperspektiv og udvikle en forståelse for at agere i en digital og global tidsalder. Og det handler om at forædle vores kritiske tænkning, så vi evner at indgå i innovative og kreative samarbejdsprocesser.

Jens Kofoed mener, at det grundlæggende er et spørgsmål, om virksomheder har råd til at ignorere moral som et væsentligt element i driften.

“Diverse skandaler vidner om, hvor kostbart, det kan blive, hvis man ikke har styr på moralen. Tag bare Danske Bank. Men det kommer også til at handle om din evne til at rekruttere. Konkurrencen presser mange virksomheder til at have et fokus på driften, men hvis det fører til, at man snyder på vægtskålen i forholdet til kunderne, så tror jeg ikke det fremmer evnen til at tiltrække de bedste medarbejdere,” siger Jens Kofoed.