Verdens bedste kampagne

Peter Engholm
25@mail.dk

Kunden har “Verdens Bedste” i sit navn, og bureauet lovpriser kampagneformen. Så på den baggrund går det måske an at betitle kampagnen så flot …

Hvad enten behovet er akut eller langsigtet, så peger kommunikationen fra udviklingsorganisationer klassisk set på de store problemer i u-landene.

Nu slår en ny kampagne i stedet på håbet – et håb, der er funderet på de mange gode resultater, som bistanden har bragt.

Verdens Bedste Nyheder er en paraplyorganisation for danske udviklingsorganisationer i samarbejde med Danida og FN, og organisationen har valgt Kommunikaitonsbureauet København til at forestå kampagnen, der hedder ”Fra håbløshed til håb”.

“Verdens bedste …” er kundens navn, og bureauet gradbøjer også gerne ”godt”, når kampagneformen skal beskrives.

”Vi fortæller om bidragenes vellykkede resultater – f.eks. at 9 ud 10 afrikanske børn nu går i skole, at børnedødeligheden falder markant, og 1/3 af Afrikas befolkning nu er i middelklassen. Det nytter, når du støtter – og det er en skøn form for kommunikation at fokusere positivt,” siger Tobias Rosenberg, AD’er og partner i Kommunikationsbureauet København.

Baggrunden for denne tilgang er, at danskerne gerne yder et bidrag – Verdens Bedste Nyheder anslår, at vi på egen hånd giver over 1 mia. kr. om året til u-landene – men paradoksalt nok er vi pessimister med hensyn til nytten af støtten. Ifølge Epinion tror 72 pct. af os, at der kun i mindre grad sker fremskridt i forhold til at løfte folk ud af fattigdom.

”Vi skal give folk argumenter for at støtte u-landene – også når der diskuteres ved middage og på arbejdspladser. Og støtten nytter, uanset udviklingsorganisation og formål i u-landene,” siger Tobias Rosenberg.

Kommunikationsbureauet København kender til NGO’er og holdningskampagner via samarbejder med bl.a. Red Barnet, Læger Uden Grænser og Danmarks Indsamling. Og Tobias Rosenberg ser indsigten fra Verdens Bedste Nyheder sprede sig .

”Danmarks Indsamling benytter i stigende grad ”det nytter”-kortet. Bevisførelsen for, at de mange bidrag vitterligt virker. Det er jo også noget, alle NGO’er kan enes om at komminikere,” siger Tobias Rosenberg.

Fra Håbløshed til Håb vil køre i uge 3 og 4 og til Danmarks Indsamling. Ved en event på Rådhuspladsen i København blev der igår klippet ’løs’ fra håbløs, så balloner med håb kunne stige til vejrs.