Vestas igang med omfattende bureaurunde

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Relationerne til alle bureautyper er i spil, og når det gælder reklamebureauet, så har et af de hidtidige opsagt samarbejdet.

Når det gælder bureaurelationer, så har der været en del frem og tilbage hos Vestas gennem de senere år. Og nu er der noget, der tyder på, at man er på vej med en ny tilgang til samarbejdet med bureauer.

Ifølge Bureaubiz’ oplysninger er selskabet i markedet og fører dialog med bureauer, og der skal være tale om samtlige bureautyper. Under alle omstændigheder, så har man en opgave i forhold til reklamebureauer, idet Hjaltelin Stahl har opsagt samarbejdet ved indgangen til 2015.

Det er dog ikke noget Vestas vil bekræfte, og Steffen Hjaltelin har heller ingen kommentarer.

Vestas har indtil nu arbejdet med fem regionale lead-bureauer samt specialist-bureauer, men så vidt Bureaubiz erfarer lægges der op til en mere projekt-orienteret tilgang, hvor man ikke har lead-bureauer.

Processen kommer samtidig med, at der er kommet en ny person til Vestas på området. Der er tale om Senior Director, Campaign Management, Niels Henrik Eriksen, der i efteråret kom til Vestas fra Kunde & Co.

”I den fortsatte udvikling af vores brand- og marketingaktiviteter, ser vi det som ganske naturligt løbende at evaluere vores overordnede tilgang og set-up. Det indebærer også relationen til eksterne partnere. Derfor har vi for et par måneder siden igangsat en proces, hvor vi har defineret de behov og kompetencer, som en eksterne partner bør besidde, for at vi kan indfri vores ambitioner,” siger Niels Henrik Eriksen og fortsætter:

“Vores eksisterende partnere er inviteret med til processen, som desuden også omfatter nogle bureauer vi i dag ikke arbejder sammen med. Der er ikke tale om en pitch i traditionel forstand, men snarere om en kvalitativ proces, hvor vi indstiller sigtekornet på de relationer, vi mener kan bibringe os værdi fremover. Hvordan det endelige set-up bliver, herunder hvor mange partnere vi kommer til at have, er endnu ikke afklaret, og indtil det sker kører vi videre som hidtil. Vi forventer at have det nye set-up på plads i løbet af foråret.”