”Vi havde let ved at få gode opgaver”

Peter Engholm
25@mail.dk

Oven på 2009, der var relativt godt for Advice, kom et 2010, der var regulært fint. Bureauet styrkede sit ”private ben” og brugte færre ressourcer på at hente opgaver.

En række leasingkontrakter kostede for tre år siden Advice dyrt og plettede ellers pæne regnskaber. Men med afskrivningerne lagt på plads er pletterne for længst fjernet, og tilbage står et pænt regnskab, ja, måske endda nydeligt – bruttoavancen stiger, og overskuddet er særdeles solidt.

Og nu høster bureauet for alvor frugterne af sit set-up, mener Espen Højlund, adm. direktør i Advice A/S.

“Vi tog et skridt i retning af fokuseret kreativitet, af strategisk kreativitet. Vi er kendt som et strategisk bureau, og til dét har vi tilføjet eksekvering og kreativitet. Det har givet mere volumen og mere spændende opgaver. Set-uppet var på plads – og virkede godt – allerede i 2009, og i 2010 var det endnu bedre. Vi fik gode og lette opgaver,” siger Espen Højlund.

Lette opgaver …?

“Ikke opgaverne i sig selv, men vi havde let ved at få gode opgaver. Der er perioder, hvor man skal arbejde hårdt for nye kunder og opgaver, og det er ressourcekrævende. Men i 2010 var der efterspørgsel på den vare, vi har på hylderne – og sådan har det i øvrigt også været i 2011,” siger Espen Højlund.

Advice er også kendt for at stå stærkt hos interesseorganisationer og offentlige virksomheder. Det var et godt ben at stå på i tider, da det private forbrug sad på sin flade med korslagte arme. Men tiderne har skiftet, og bureauet er fulgt med:

“Vi fik et stærkere “privat ben”. Og private virksomheder har nu engang ikke så tidskrævende udbudsregler som det offentlige. Men hos os drejer det sig ikke om private eller offentlige problemstillinger, men om komplekse stakeholder-relationer – f.eks. inden for pension, finans og medicinal,” siger Espen Højlund.

Som eksempel herpå nævner han svenske Stora Enso.

“Verdens største papirproducent har valgt os som bureau. De har ganske vist intet kontor i København, men ingen svenske bureauer har tilsyneladende tilsvarende stakeholder-forståelse. Omvendt har vi erkendt, at vi ikke kan levere hurtig markedsføring på FMCG-markedet,” siger Espen Højlund.

Nøgletal for Advice A/S

  • Bruttoavance 39,335 mio. kr. +14,4 pct.
  • Lønandel 60,8 (65,4)
  • Bruttoavance pr. medarbejder 893.977 kr. +6,6 pct.
  • Resultat af primær drift +8,134 mio. kr. +73,4 pct.