Voldsom turbulens på Bergsøe 4: Direktøren har sagt op

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Desuden forlyder det, at alle medarbejderne er sagt op. Imens er ejeren, Mogens Holten Larsen, igen på langtur i sin båd.

Først på efteråret satte Bergsøe 4’s ejer, Mogens Holten Larsen, sig selv i formands-stolen igen efter 4 års jordomsejling.

En meget naturlig handling, som heller ikke umiddelbart udløste nogen reaktioner. Men også kun umiddelbart.

I hvert fald er der nu sikre forlydender om, at adm. dir. Søren Berg har sagt op. Det siges endda, at han sagde op allerede i efteråret relativt kort efter, at Mogens Holten Larsen igen satte sig for bordenden, men at han er blevet holdt fast på en opsigelsesvarsel på 9 måneder, og derfor fortsat arbejder i bureauet.

En sådan attitude kan ikke overraske i Bergsøe 4, fordi man praktiserede den samme linje, da Niels Folmann sagde ja til et job som adm. dir. for BBDO.

Bureaubiz har forelagt rygterne for Søren Berg, der dog ingen kommentarer har men henviser til Mogens Holten Larsen eller hans advokat, Dan Terkildsen.

Det samme gælder andre stærke rygter om, at alle medarbejdere er sagt op, således at bureauet står frit i forhold til omfanget af de fremtidige aktiviteter.

Mogens Holten Larsen er ude og sejle igen. Han havde i første omgang efterladt båden i Trinidad, men om han er i gang med at sejle den over Atlanten eller om han blot sejler rundt i Caribien, står uklart.

Bureaubiz har forsøgt at få kontakt til advokat Dan Terkildsen, men det har ikke været muligt via telefon, og han har heller ikke reageret på en mail, der blev sendt i går, og som skitserede rygterne.

Det har således ikke været muligt at få en reaktion på rygterne eller kommentarer på, hvad baggrunden for opsigelserne er eller hvad fremtidsplanerne lyder på.

Til den mere løse ende af rygter kan tilføjes, at Mogens Holten Larsen muligvis forsøger at sælge bureauet. Der spekuleres endda i, at Søren Berg har givet et bud.

Regnskabet for 2008 er endnu ikke offentliggjort, men forventes at blive dårligere end 2007. Sidst på 2008 lykkedes det at lande et nyt budget fra medicinalkoncernen Roche, men det har åbenbart ikke kunnet opveje øvrigt tab af aktivitet.

Såvidt Bureaubiz erfarer, er der på nuværende tidspunkt ikke mere end omkring 12 medarbejdere, mens tallet var 18 i gennemsnit for 2007. Der har været en del turbulens. F.eks. oplevede man, at en ny kontaktchef kun holdt i jobbet i nogle måneder.

Det lykkedes Søren Berg at vende et underskud til et overskud på 2,7 mio. kr. i 2007. Han beskrives som strategisk stærk – men får samtidig et skudsmål som en meget kontant leder, der kan skabe problemer i forhold til medarbejderne.