Voldsom vækst: Manyone lagde 66 mio. kr. på bruttoavancen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet, der er stiftet af bl.a. tidligere Designit-folk, er blevet næsten firedoblet på fire år. Og det stopper ikke her. Designit er en anden historie.

Svaret kommer prompte, da David Fellah bliver spurgt til den voldsomme vækst i Manyone:

“Og det er fortsat i år.”

Det er i øvrigt en del af planen. Manyone er på en ambitiøs vækstrejse, hvor målet er et blive betydeligt større, end bureauet allerede er – også selv om det med en bruttoavance på 180 mio. kr. i 2022 nu er blandt landets største bureauer.

Konkret blev Manyone godt en halv gange større i 2022 lig med en vækst på ca. 66 mio. kr., og siden 2018 er bureauet blevet mere end fire gange større. 2018 er det første år, Manyone optræder i Bureaubiz’ årlige nøgletalsanalyse, og her blev bureauet noteret til en bruttoavance på 41 mio. kr.

Hvis der er en formel bag den udvikling, så handler den primært om store internationale kunder.

“Vi har kontorer flere steder i verden, og vi har lokale kunder alle steder. Men samtidig arbejder vi også for en række store internationale kunder på globale internationale projekter, og det er et marked med betydeligt potentiale. Vi vokser så at sige sammen med dem – og det forventer jeg, at vi kan fortsætte med,” siger David Fellah.

Start-up med ambitioner om at blive meget større

Han var en af de tre hovedejere, der i 2015 solgte Designit til den indiske IT-koncern, Wipro, for formodentlig 5-600 mio. kr., og han indrømmer da også, at der i Manyone er elementer af de samme ting, som gjorde Designit stor.

“Der er dog også klare forskelle, og vi er f.eks. organiseret helt anderledes,” siger David Fellah.

Han fortæller videre, at omkring halvdelen af omsætningen kommer fra, hvad han karakteriserer som product services, hvilket handler om strategi og innovation af nye produkter og services samt økosystemer.

Bureauets tilgang til arbejdet beskriver han bl.a. som team of teams. Det betyder, at man involverer på tværs landegrænser alt efter behov hos den enkelte kunde, og det giver stor fleksibilitet både i forhold til kompetencer og i forhold til allokering af ressourcer til projekterne.

Samtidig med, at Manyone vokser voldsomt, så kan man dog ikke just sige, at bundlinjen følger med. Renset for goodwill-afskrivninger faldt resultatet før skat fra ca. +17 mio. kr. til ca. +1,7 mio. kr. Det er ikke nogen stor overskudsgrad, og tager man goodwill med, så var der underskud.

“Jeg ville da gerne have set et lidt større overskud, men vi er mere en slags start-up. Vi har ambitioner om at blive meget større, og vækst koster, så det er et bevidst valg,” siger David Fellah.

Han medgiver, at fremtiden for bureauet godt kan byde på et salg.

“Det vil være en naturlig overvejelse for et bureau som vores, men det er ikke aktuelt for nærværende. Vi skal være en del større og have et større fodaftryk på markedet, før det kan give mening at overveje det,” siger David Fellah.

Nøgletal for Manyone

 • Bruttoavance 186,018 mio. kr. +54,0 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 845.532 kr. -2,0 pct.
 • Lønandel 78,5 (73,4)
 • Resultat før skat +1,662 mio. kr. -90,7 pct.
  Resultatet er renset for goodwill-afskrivninger

Stort underskud i Designit

Nogenlunde samtidig med, at Manyone afleverede regnskab, kom der også regnskab fra Designit, og det viste endnu engang et stort underskud.

Faktisk blev det mere end fordoblet til et minus på 140 mio. kr. efter et mindre fald i bruttoavance på knap 10 pct. til 200 mio. kr.

Det store underskud betyder, at Designit siden Wipros overtagelse i 2015 har et akkumuleret underskud på næsten 600 mio. kr.

Det kan lyde som en rigtig dårlig forretning, men Designit skal formodentlig ikke ses som en forretning på den måde, derimod mere som et kompetencecenter for Wipro, hvor værditilførslen kan ligge andre steder i regnskabet, og så bliver det regnskabsteknik, om man får Designits regnskab i Danmark til at ligne en god forretning, eller om man lader det køre med underskud.

Noget tyder i øvrigt også på, at Danmark fylder mindre og mindre. Designit som gruppe aflægger regnskab i Danmark, men der er også et Designit Danmark-selskab. Det viser et markant fald i bruttoavance på ca. en tredjedel til knap 25 mio. kr., men nøgletallene er helt skæve. F.eks. er bruttoavancen pr. medarbejder på kun 350.000 kr., hvilket er mindre end det halve af gruppen som helhed.

De meget mærkelige nøgletal kan hænge sammen med, at Desginit i England hører under Danmark, og kigger man på koncernregnskabet, så offentliggøres der en omsætning på de enkelte markeder. Her opgøres Danmark til en omsætning på knap 18 mio. kr. efter et lille fald.

Nøgletal for Designit, Gruppen

 • Bruttoavance 205,582 mio. kr. -8,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 739.504 kr. -9,4 pct.
 • Lønandel 94,1 (83,1)
 • Resultat før skat -140,677 mio. kr. -132,9 pct.

Nøgletal for Designit Danmark

 • Bruttoavance 24,481 mio. kr. -35,5 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 349.732 kr. -55,8 pct.
 • Lønandel 231 (94,8)
 • Resultat før skat -37,606 mio. kr. -687,6 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz