We Love People må betale skolepenge

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet kom ud af 2011 med flotte nøgletal, selvom eleverne på We Love Peoples skole trækker ned.

Direktøren er tilfreds – og det har hun grund til. For nok falder We Love Peoples overskud lidt i 2011, men det er der gode og offensive forklaringer på, og derfor markerer regnskabet en grundlæggende stærk indtjening.

En af forklaringerne på det lidt mindre overskud kan man karakterisere som betaling af skolepenge. We Love People har nemlig startet en skole for unge entreprenører.

“Eleverne indgår i antallet af medarbejdere men er ikke debiterbare, og derfor påvirker de selvfølgelig vores nøgletal. Desuden har vi investeret i andre nye ting, som ikke leverer bruttoavance på fuldt niveau fra dag 1,” siger adm. dir. Pernille Simmelkiær og fortsætter:

“Så direktøren er absolut tilfreds med regnskabet. Vi holder vores prissætning og investeringerne er vigtige for at styrke vores konkurrence-evne og fastholde momentum. Det er klart forventningerne, at de vil vise sig i den fremtidige indtjening.”

Hun hører således ikke til de bureau-direktører, der oplever et pres på indtjeningen ved, at kunderne vil have mere for mindre.

Med til vurderingen hører, at bureauet trods investeringer, der kan aflæses på bundlinjen og i nøgletal, præsterer en overskudsgrad på 18,4, hvilket hører til i branchens gode ende.

Nøgletal for We Love People

  • Bruttoavance 29,982 mio. kr. +19,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,071 mio. kr. -19 pct.
  • Lønandel 59,7 (56)
  • Resultat af primær drift +5,509 mio. kr. -7,4 pct.