Webbureau gaflede nye medarbejdere i krisemarked

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Peytz & Co har benyttet det turbulente jobmarked til at opruste, selvom omsætningen ikke fulgte med.

“Vi er ikke en del af en international gruppe, så vi behøver ikke reagere kortsigtet.”

Således lyder det fra adm. dir. Christian Peytz, Peytz & Co, og som sagt så gjort. Bureauet øgede medarbejdertallet med mindst 20 pct. i 2009, der ellers har været et år præget af nedskæringer mange steder.

“Vi mærkede krisen på den måde, at der har været øget pres på priser og ressourceforbrug – men egentlig ikke på efterspørgslen. Det var vores vurdering, at den faldende vækst i den digitale branche ville være et forbigående fænomen, og derfor har vi investeret i organisationen,” siger Christian Peytz.

At der reelt har været tale om investeringer i organisationen, viser nøgletallene. Bureauet oplevede godt nok en stigende bruttoavance men slet ikke i et omfang, der kunne modsvare de stigende personaleomkostninger. Derfor steg lønandelen til et niveau i den høje ende, og bruttoavancen pr. medarbejder faldt.

Dette gik hårdt ud over bundlinjen – som dog blev holdt i sorte tal.

Nøgletal for Peytz & Co

  • Bruttoavance 28,2 mio. kr. +7,6 pc.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 640.909 kr. -11,9 pct.
  • Lønandel 80 (72)
  • Resultat af primær drift 0,363 mio. kr. -83 pct.

    Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz