Webbureau med Søren Pind i ejerkredsen stormer frem

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Propeople vokser – og praler med en betydelig størrelse. Men den kan være svær at få øje på i de danske regnskaber.

Propeople gør sig bemærket på mindst to måder. Den vigtigste er nok, at bureauet vokser markant, men den mest usædvanlige finder man nok i ejerkredsen og bestyrelsen.

Det er nemlig ikke hverdagskost at finde en så markant politisk skikkelse som Søren Pind i en bureaubestyrelse. Desuden er han ikke blot bestyrelsesmedlem – Søren Pind tilhører anpartshaverne.

Bureauets bestyrelsesformand, Ole Andersen, fortæller at alliancen hænger sammen med, at bureauet på et tidspunkt har hjulpet Søren Pind i en valgkamp. Og relationen var åbenbart så god, at det udviklede sig til meget mere end et kundeforhold.

Det er dog ikke altid bureauet kan regne med at få spændende input fra den markante politiker. Politik kommer trods alt først for Søren Pind, så da han blev minister måtte ejerskabet og involveringen nærmest stilles i bero.

Han trådte således ud af bestyrelsen i november 2010 – og indtrådte igen i foråret i år. At stille ejerskabet i bero foregår med en erklæring om at forholde sig passiv og ikke udøve sin stemmeret.

Propeople fortæller selv at være inde i en meget markant vækst. I artikler i aviserne har man talt om at være oppe på 150 medarbejdere.

Pralerierne i aviserne kan dog foreløbig ikke bekræftes fuldt i regnskaberne. I Danmark er der to selskaber – Propeople og Propeople Group – og de har netop afleveret regnskaber, som viser flot vækst, men størrelsen er langt fra, hvad man har talt om i avisartikler.

Det hænger sammen med, at der ikke laves koncernregnskab.

Ud over de to selskaber i Danmark er der Propeople bureauer i USA, Sverige og Østrig – samt Bulgarien, Moldavien og Ukraine, hvor man primært står for produktionen af de opgaver, der tilrettelægges i Danmark, USA, Sverige og Østrig.

“Danmark er hovedselskabet, og derfor er bundlinjen i Danmark et rimeligt udtryk for, hvordan det går,” siger Ole Andersen og fortsætter:

“”Vi har haft travlt med at bygge kapacitet og investere i nye markeder, og det har været en styrke, at vi har kunnet gøre det ved egen finansiering og ved etablering af datterselskaber. Men vi kommer nok til snart at lave et koncernregnskab.”

Han vurderer, at den samlede aktivitet i gruppen i seneste regnskabsår var omkring 37 mio. kr., hvilket er en vækst på 35-40 pct. Bruttoavancen er i indeværende på vej mod 50 mio. kr.

Overskudsgraden er i de danske regnskaber på markante 26,3 – men sat i forhold til en bruttoavance på 37 mio. kr. er den en del mere moderat.

Nøgletal for Propeople
(Propeople og Propeople Group)

  • Bruttoavance 10,3 mio. kr. +33,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 858.333 kr. +22,6 pct.
  • Lønandel 53,7 (66,1)
  • Resultat af primær drift +2,714 mio. kr. +139,5 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz