Webbureauer: Fra godt til grusomt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fonqi kom godt ud af 2010, Dwarf stabilt, 1508 og Webdanmark.com mindre godt, mens Guava endnu engang måtte afskrive kæmpe beløb.

I den gode ende blandt de seneste regnskaber for webbureauer finder man det relativt ukendte Fonqi – et bureau, der for nylig gjorde sig bemærket ved at vinde det kreative budget for elbil-operatøren, Choosev.

Men bureauet gør sig altså også godt bemærket regnskabsmæssigt – i hvert fald hvis man sammenligner med Guava, 1508, Dwarf og Webdanmark.com.

Fonqis bruttoavance steg med næsten 70 pct. og et underskud blev vendt til et flot overskud og en overskudsgrad på omkring 20.

Det kan ingen af de fire øvrige præstere, og værst ser det ud for Guava.

Hvis Fonqi er godt, så er Dwarf stabilt, 1508 og Webdanmark.com mindre gode, mens Guava ryger i kategorien grusom.

Det gode, der kan siges om Guavas regnskab er, at det er bedre end i 2009. Men så er det også slut.

Underskuddet blev på 100 mio. kr. efter nye store afskrivninger. Også før afskrivninger havde man underskud.

Bureauet har nu på to år måtte afskrive over 300 mio. kr. Til gengæld har franske Netbooster overtaget majoriteten, og meget tyder på, at der nu er ryddet op, så der kan forventes en mere stabil drift fremadrettet.

Det seneste regnskab er for 18 måneder, fordi regnskabsåret er lagt om, og samtidig er der ændret regnskabspraksis, hvilket har ført til ganske mange ændringer. Tallene for det forrige år er dog tilpasset, så de er sammenlignelige – dog selvfølgelig med forbehold for 18 måneder i forhold til 12 måneder.

For 1508 var det offentlige et dyrt bekendtskab i 2010.

“Vi havde 60 pct. af vores kunder blandt det offentlige, men lige efter sommer forsvandt de fleste af opgaverne i løbet af meget kort tid. Det gav os noget af en chokkur, hvor vi har været nødt til rydde op, skære til og ændre strategi, hvor vi går efter flere kommercielle kunder,” siger adm. dir. Line Rix og fortsætter:

“Jeg synes, vi er kommet igennem. Vi er blevet lidt mindre – men har nu en mere passende størrelse, og vi har faktisk aldrig haft så travlt som nu.”

I forbindelse med strategiændringen har man også oprettet et nyt bureau, Liebling, der varetager mindre opgaver og print.

Webdanmark.com har på det seneste gjort sig bemærket med nogle kundegevinster – bl.a. Stofa og Skousen – men bureauet har dog også måttet notere et mindre godt 2010.

I beretningen noteres dog, at der er foretaget betydelige investeringer og at man er tilfreds med resultatet.

Dwarfs resultat er rimeligt stabilt uden at være prangende, og bureauet henviser i beretning til markedsvilkårene generelt som forklaring på resultatet.

Nøgletal for Fonqi

 • Bruttoavance 10,3 mio. kr. +68,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 735.714 kr. +68,9 pct.
 • Lønandel 59,7 (85)
 • Resultat af primær drift +2,085 mio. kr. (-0,355 mio. året før)

  Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Dwarf

 • Bruttoavance 19,216 mio. kr. -2,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 600.500 kr. +0,9 pct.
 • Lønandel 77,1 (77,6)
 • Resultat af primær drift +0,393 mio. kr. +9,2 pct.

Nøgletal for 1508

 • Bruttoavance 29,4 mio. kr. -21 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 600.041 kr. -14,5 pct.
 • Lønandel 78,7 (70,4)
 • Resultat af primær drift +1,008 mio. kr. -79,4 pct.

Nøgletal for Webdanmark.com

 • Bruttoavance 16,9 mio. kr. -22,8 pct.
 • Lønandel 71,7 (48,4)
 • Resultat af primær drift +1,069 mio. kr. -82,8 pct.

  Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz. Desuden mangler antal medarbejder – derfor ingen bruttoavance pr. medarbejder.

Nøgletal for Guava (18 måneder sammenlignet med 12 måneder)

 • Bruttoavance 100,303 mio. kr. +12,4 pct.
 • Lønandel 73,6 (87,8)
 • Resultat af primær drift -9,645 mio. kr. (-36,155 mio. året før)
 • Resultat før skat -115,364 mio. kr. (-263,835 mio. kr. året før)

  Bruttoavance pr. medarbejder er ikke udregnet på grund af forskel i regnskabsårets længde