Williams: Fedtsugning og new bizz skal erstatte Arbejdernes Landsbank

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det seneste regnskab giver ikke meget luft, men afskeden med banken foregår så positivt, at der er tid til at omstille bureauet.

Williams Reklamebureau i Helsingør har netop aflagt regnskab for året frem til 30. juni i år. Og det kommer kort tid efter, at det blev meddelt, at Arbejdernes Landsbank skifter til Advance.

Ikke nogen specielt god kombination, og tallene i regnskabet er da heller ikke af en karakter, der spiller godt sammen med tabet af en stor kunde. Det har dog ikke ført til drastiske beslutninger.

“Afviklingen af samarbejdet med Arbejdernes Landsbank kommer til at ske på en uhørt positiv måde. Vi kommer til at arbejde for dem frem til 1. april, og det giver os god tid til at tilpasse os. Det sker dels ved at vi skærer overflødigt fedt fra hist og pist samt indfører et ansættelsesstop, så vi får skåret lidt ned ved naturlig afgang. Og dels ved at vi har sat gang i new bizz, som vi har forsømt i en periode”, siger adm. dr. Finn Williams og tilføjer, at det allerede er lykkedes at lande et par nye kunder.

Desuden har bureauet brugt situationen til at spørge sig selv, hvad det var, banken ville have, som man ikke kunne levere – når nu det arbejde, bureauet har leveret er lykkedes rigtig godt.

“Det er nok ikke lykkedes for os at tage skridtet fuldt ud i skiftet fra produktionsbureau til kommunikationsbureau”, siger Finn Williams.

Regnskabet viser lille fald i bruttoavance og et fald i overskud – samt en vækst i antallet af medarbejdere.

“Det er et udtryk for, at vi har oprustet kompetence-mæssigt – men ikke fået det omsat i tilsvarende grad til indtjeningen”, siger Finn Williams.

Nøgletal for Williams Reklamebureau

  • Bruttoavance 11,289 mio. kr. -5,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 705.563 -11 pct.
  • Lønandel 61 (52)
  • Resultat af primær drift 1,123 mio. kr. -52 pct.