Winther’s holdt igen på lønnen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samtidig kom bureauet tilbage på sporet og havde markant fremgang på bundlinjen.

2007 var et skidt år for Winther’s, fordi man mistede Alka Forsikring. Det lykkedes at holde et lille overskud, men bruttoavancen faldt markant.

I 2008 har man sat tæring efter næring. Gennemsnitslønnen for de 5 medarbejdere faldt med 6 pct. til 587.600 kr.

Til gengæld kunne de så glæde sig over, at bureauet opnåede vækst både i bruttoavance og på bundlinjen.

Det har dog ikke været et år uden turbulens. Bureauet fik landet bl.a. Biva som erstatning for Alka, men den kunde indebar et ubehageligt intermezzo sidst på året, fordi den var ude i voldsomt økonomisk stormvejr.

Nu ser den dog ud til at være på vej igen. Herudover er Winther’s aktuel med kampagnen for ASE, hvor skuespilleren Hella Joof optræder med en dukke.

Jens Winther er fortrøstningsfuld for året.

“Vi mærker de stramme tider, men vi har ikke de store luksus-mærker, og flere af vores kunder passer rigtig godt til krisetider”, siger Jens Winther.

Nøgletal for Winther’s

  • Bruttoavance 6,646 mio. kr. +18,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,329 mio. kr.
  • Lønandel 44 (56)
  • Resultat af primær drift 1,412 mio. kr. +227 pct.