Winwin gik tilbage. We Love People gik frem

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De to bureauer er fusioneret men udviklede sig i 2009 i hver sin retning – i hvert fald økonomisk. På et punkt ligner de dog hinanden: lønningerne.

“Helt ærligt. Jeg er stolt af det regnskab, vi har aflagt”, lyder det fra adm. dir. Pernille Simmelkiær, Winwin Agency – der her fra 2010 hedder We Love People efter fusionen med dette bureau.

Det er ellers ikke, fordi nøgletallene umiddelbart giver anledning til stolthed. Et markant fald i bruttoavance og et overskud på en million i 08, der er blevet til et underskud på to millioner.

“Vi blev hårdt kriseramt – specielt i første halvdel af året. I andet halvår rettede det sig. Alligevel har vi prioriteret at holde fast i vores kompetencer og i stedet stille os tilfreds med et 0-resultat. I betragtning af markedsvilkårene, synes jeg, det er ganske godt gået”, siger Pernille Simmelkiær.

Når hun taler om 0-resultat, skyldes det, at fusionen med We Love People har kostet omkring 2 mio. kr. Det er Winwin, der måtte skille sig af med nogle folk som følge af fusionen, og de lønninger er taget på engang. Hertil kommer en række andre omkostninger.

Populært sagt har Winwin dækker langt størstedelen af omkostningerne ved fusionen.

Da We Love People i 2009 gik den modsatte vej af Winwin og præsterede et godt regnskab med fremgang på alle nøgletal, kan man sige, at det er logisk nok, at Winwin var den af parterne, der skar ned.

Men sådan ser Pernille Simmelkiær det ikke.

“Vi har sammensat det fusionerede bureau i forhold til, hvordan de forskellige teams kommer til at fungere bedst – ikke ud fra regnskabsmæssige argumenter”, siger Pernille Simmelkiær og fortsætter:

“Det er rigtigt, at vi er gået tilbage i 2009, mens We Love People gik frem. Men i 2008 var situationen omvendt, så over et længere perspektiv er forholdet mellem os mere stabilt. Desuden er vores kundeportefølje langt mere kriseeksponeret end We Love People’s”.

På et nøgletal er det meget let at fusionere de to bureauer: gennemsnitslønnen. Begge bureauer har en gennemsnitlig personaleomkostning på ca. 750.000 kr. De fem hos We Love People fik 9,3 pct. mere, mens Winwin’s 19 medarbejdere fik 5,1 pct. mere.

Nøgletal for Winwin Agency

  • Bruttoavance 16,562 mio. kr. -24,7pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 871.684 kr. -8,8 pct.
  • Lønandel 86 (75)
  • Resultat af primær drift -2,02 mio. kr. (+0,925 mio. i 2008)

Nøgletal for We Love People

  • Bruttoavance 6,089 mio. kr. +36,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,218 mio. kr. +36,4 pct.
  • Lønandel 62 (77)
  • Resultat af primær drift +1,017 mio. kr. (-0,21 mio. i 2008)