WPP afgiver tv-målinger til Nielsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Handlen mellem WPP og Nielsen er et resultat af WPP’s overtagelse af TNS Gallup.

WPP Group havde held til at købe TNS Gallup, men der var betingelser fra EU for at godkende det. Bl.a. for at imødegå en WPP-dominans på markedet for tv-målinger.

De betingelser er WPP nu i gang med at leve op til, og det sker bl.a. ved, at selskabet har lavet en byttehandel med The Nielsen Company.

WPP afgiver 50 pct. af aktierne i AGB Nielsen Media Research, der er et internationalt tv-målings selskab, og får i stedet tre Nielsens aktier i tre selskaber, der bl.a. arbejder med medie-priser og -data samt kampagne-målinger. Der er tale om SRDS, Perq/HCI og Ibope. Sidstnævnte ejer WPP allerede 31 pct. af.

AGB Nielsen håndterer i øjeblikket tv-målinger i England, men i 2010 overgår opgaven til TNS Gallup.

I Danmark sidder TNS Gallup tungt på mediemålinger i form af både Tv Meter og Indeks Danmark.