Yellow og Umwelt fusionerer

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

De to københavnske bureauer Yellow og Umwelt fusionerer. Samtidig købes Bording Group og Umwelt-stifteren ud. I forbindelse med fusionen stopper den kreative chef, som også var partner.

De to københavnske bureauer Yellow og Umwelt fusionerer.

Samtidig købes Bording Group ud. De købte sig ind i Umwelt for godt tre år siden. Også Umwelts stifter, Steen Søndergaard købes ud af bureauet, men fortsætter på bureauet som deltidsansat, som han har gjort det i de senere år, og fortsætter i bestyrelsen af det fusionerede bureau.

De fem nye ejere af det fusionerede bureau bliver Martin Michael Hansen, der hidtil har været CEO i Umwelt, samt fire fra Yellow, nemlig Søren Sachs, Jakob Bruun, Cathrine Brekke Skyum og Peter Philip Dalgas.

Om baggrunden for fusionen siger Søren Sachs i en pressemeddelelse:

“Vi lægger vores bureauer sammen, og hedder nu Yellow Umwelt, fordi vi er to ligeværdige stærke bureaubrands. For kunderne giver det den fordel, at vi samlet får bredere kompetencer og nu kan levere løsninger, der er 100% end-to-end. Det gør os mere solide og stabile. Det gode er, at vi supplerer hinanden fint ift. færdigheder men særligt også på kulturen. Jeg glæder mig meget til vores nye hverdag sammen, der åbner for en masse spændende muligheder.”

Søren Sachs og Martin Michael Hansen kommer til at lede bureauet sammen med titel af co-CEO, og Martin Michael Hansen uddyber fusionstankerne til Bureaubiz:

”Vi startede snakken om sammenlægning længe før corona, og det giver endnu mere mening at slå sig sammen i denne tid, især fordi vi også sparer på omkostninger til f.eks. husleje, it etc. og til gengæld kan bruge ressourcerne på at styrke en differentieret digital tilstedeværelse. Derfor er vi også i markedet efter de dygtigste designere, front-endere og back-endere.”

Det nye bureau, der får til huse hos Yellow, får tilsammen omkring 40 medarbejdere.

I forbindelse med fusionen stopper den kreative chef: Bas Meister, der også udtræder som partner hos Umwelt.

Et kæmpehul i Umwelts regnskab
Der er ikke kommet regnskab fra Yellow, men det seneste regnskab fra Umwelt viser en kæmpe nedgang i resultatet før skat. Nemlig fra plus to mio. kr. til minus syv mio. kr.

”Nej, det var ikke godt,” siger Martin Michael Hansen umiddelbart på spørgsmålet om at levere en kommentar til regnskabet.

Forklaringen er, siger Martin Michael Hansen, at Ralf Sohl forlod bureauet i starten af 2019. Det betød ifølge ledelsesberetningen i årsregnskabet en afgang af kunder. 

”Det betyder, at vores dækningsbidrag faldt med det, der svarer til, hvad han hev hjem. Vi besluttede alligevel at holde på medarbejderne, og det har selvfølgelig kostet, men det er vi glade for, og især nu hvor vi fusionerer og skaber et stærkt fælles bureau,” siger Martin Michael Hansen.

Han siger også, at sidste års regnskab ikke har haft betydning for fusionen, da man har kigget på driften af de to bureauer og at sidste års regnskab har reduceret egenkapitalen, men ikke øget gælden.

Det fusionerede bureau arbejder med kunder som Velux, Carlsberg, Microsoft, Nuuday, Movia, Maersk Drilling, Rockwool, Aberdeen Standard og Steen & Strøm.

Martin Michael Hansen vil i øvrigt ikke kommentere på, hvad det har kostet at købe Bording Group og de øvrige ejere ud.

Umwelt i 2019
Bruttoavance 11,377 mio. kr. -52,9 pct.
Resultat før skat -7,176 mio. kr. (+2,078 mio. året før)
Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Yellow i 2018

Bruttoavance 17,094 mio. kr. -35,3 pct.
Resultat før skat -1,458 mio. kr. (+0,275 mio. året før)
Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz