Zupa Recommended har sagt farvel og goddag til 50 medarbejdere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Danmarks største reklamebureau er i gang med en vældig omstilling og det har kostet på bundlinjen. Samtidig har man dog fastholdt bruttoavancen i et vanskeligt marked.

Den gode nyhed hos Zupa Recommended, der er Danmarks største reklamebureau, er, at det er lykkedes at opretholde bruttoavancen på omkring 175 mio. kr.

Den dårlige er, at markedet er hårdt. Det kræver store investeringer i en omstilling og det kan ses på bundlinjen. Overskuddet blev halveret til knap 7 mio. kr., og det er femte år i træk med faldende overskud. I 2008 var det på 28 millioner.

Samtidig er bureauet blevet større, og det betyder, at overskudsgraden nu er nede på 3,9.

Der er dog ingen vaklen hos bureauets nye ledelse. I sommer overtog Niels Ranum og Albert Funder ledelsen efter Jørgen Blauert, og de er tilfredse med at kunne fastholde bruttoavancen i en vanskelig periode.

“Det har været et begivenhedsrigt år, som har været præget af vores tilpasning af produktionen og investering i nye kompetencer. Vi er et stort bureau, som er eksponeret mod grafiske ydelser, hvor både priser og lovgivning åbenlyst kræver en vis tilpasning. Det har desværre kostet nogle dygtige medarbejdere. Samtidig har vi vundet mange nye opgaver og heldigvis budt velkommen til mange nye medarbejdere med større fokus på strategi, digital og social. Og det er nu engang markant dyrere at sige farvel end goddag. Længere er den ikke,” siger Niels Ranum.

Dermed henviser han til, at man i årets løb har sagt farvel og goddag til så meget som ca. 50 medarbejdere. Med lidt større tilgang end afgang.

Samtidig slår han fast, at nøgletallene – heriblandt overskudsgraden – er på et uacceptabelt niveau.

Derfor skal man se en forbedring i indeværende år – også selvom forventningen er, at året vil lande på “et jævnt niveau.

Forklaringen på at man fortsat venter “et jævnt år” er fortsatte investeringer i, at skabe sammenhæng i hele værdikæden.

“Vi har taget en stor del af omkostningerne på at omstille os, og derfor skal der være grundlag for en forbedring af overskuddet. Alt andet vil være naivt. Men vi er ikke færdige endnu, og derfor er der fortsat investeringer,” siger Niels Ranum.

Det gælder helt nye opgavetyper og nye kompetencer og der har som nævnt været en stor udskiftning på medarbejdersiden. Sammenlignet med forrige år fortæller regnskabet om flere ansatte til at løfte samme bruttoavance. I alt 250 mand mod 246 året før.

“Omstillingen af bureauet er ongoing. Vi skal fortsat udvikle os på de nye områder og kompetencer, der kræves for at være et moderne marketingbureau. Herunder selvfølgelig også fortsat være fagligt og økonomisk konkurrencedygtige på produktion og grafiske ydelser,” siger Niels Ranum og fortsætter:

“Vores nye regnskabsår er startet rigtig godt med markant kundetilgang ud over det forventede. Det giver os en tro på, vi gør det rigtige. Og det giver en masse energi. Men økonomisk set bliver 2013 ikke et jubelår. Vi anerkender, at omstillingen er i gang, og at vi som et stort hus vil se de økonomiske konsekvenser af vores beslutninger i indeværende regnskabsår også. Derfor forventer vi et regnskabsmæssigt jævnt år. Til gengæld føler vi os kompetencemæssigt rigtig godt gearet.”

Nøgletal for Zupa Recommended

  • Bruttoavance 174,619 mio. kr. -0,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 698.476 kr. -2,1 pct.
  • Lønandel 72,3 (68,3)
  • Resultat af primær drift +6,785 mio. kr. -51,4 pct.