Zupa Recommended klarede sig bedre end det store underskud antyder

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Vurderet på den primære drift, ser resultatet ud til at være væsentligt bedre end underskuddet på 44 mio. kr. antyder.

Situationen var alvorlig nok, og det afspejles i tallene. Den mangeårige, store og dominerende kunde, Bilka forlod Zupa Recommended – med et års varsel, og det betyder, at man for et år siden – halvt inde i regnskabsåret – kunne skrive de sidste regninger.

Det viser sig i aktiviteten, hvor både omsætning og bruttoavance blev reduceret med over 40 pct. – og der var endda Bilka arbejde i den første del af året.

Men Bilkas afgang har været kendt længe, og man har kunnet forberede sig på det. Så når NP3 Communications Group, som er koncernselskabet bag Zupa Recommended, forleden kunne melde ud, at det seneste regnskabsår sluttede på et underskud på omkring 44 mio. kr. så er det ikke et tal, der fortæller historien om den rent driftsmæssige udvikling.

Tværtimod ser det ud til, at det langt hen ad vejen er lykkedes at tilpasse sig.

“Vores drift var i orden, og mit skøn er, at vi i Aarhus præsterede et overskud på omkring 6 mio. kr.,” siger Albert Funder, der var direktør i den aarhusianske del af Zupa Recommended.

Den københavnske del kom ikke helt lige så godt ud af året, men ser man på forretningen samlet – og det skal man for regnskabsåret, så ligner det en bundlinje, der ender på et plus.

Albert Funders vurdering bakkes op af et nøgletal som lønandelen. For NP3 samlet var den 74,5 og selvom det er over branchens gennemsnit, så er det ikke voldsomt højt og rigeligt lavt til at præstere en positiv drift.

Når der alligevel står et stort minus ud for den primære drift, så skyldes det meget store afskrivninger. Dels på goodwill (den er gået fra knap 48 mio. til knap 8 mio. kr.) og dels er materielle anlægsaktiver reduceret fra godt 17 mio. til godt 4 mio. kr.

Noget af forklaringen på denne udvikling findes i en supplerende bemærkning i revisor-erklæringen:

“Uden det påvirker vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at moderselskabets aktiviteter er under afvikling. De anvendte indregnings- og målingskriterier er derfor baseret på realisationsprincippet, jf. beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis,” lyder det.

Zupa og Recommended blev skilt for en måned siden. Zupa blev overtaget af en partnerkreds, mens Recommended og Digital Express blev solgt til Kernel Simpatico og sammen med dem omdannet til et nyt bureau, Agency Spring.

Derfor er NP3 nu uden aktivitet, og værdien af bureauet har vist sig slet ikke at kunne leve op til goodwillen i regnskabet, og den regning skal betales, når man afvikler. Desuden skal alle anlægsaktiver vurderes i forhold til realisations-princippet.

Regnskabet rummer også en betydelig gæld på ca. 66 mio. kr. – herunder en bankgæld på ca. 43 mio. kr. – men der er også tilgodehavender, og slutfacit bliver en negativ egenkapital på 25 mio. kr. Der er dog styr på gælden lyder det fra bestyrelsesformand Poul Kjersgaard.

“NP3 er nu et selskab uden aktivitet, men sålænge vi betaler vores kreditorer, så er der ikke noget problem. Nu vil vi holde juleferie, og efter nytår vil vi diskutere, hvad der skal ske med selskabet,” siger Poul Kjersgaard.

Desuden er der den ubekendte post, hvad de forskellige parter har betalt for aktiviteterne. Det kommer først frem ved næste regnskab.

Nøgletal for NP3 Communications Group.

  • Omsætning 108,993 mio. kr. -43,1 pct.
  • Bruttoavance 91,576 mio. kr. -41,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 640.392 kr. -9,2 pct.
  • Lønandel 74,5 (74,3)
  • Resultat af primær drift -44,446 mio. kr. -304,8 pct.

Zupa Recommended Aarhus

  • Bruttoavance 32,508 mio. kr. -58,0 pct.

Digital Xpress

  • Bruttoavance 21,433 mio. kr. -34,3 pct.

Zupa Recommended København

  • Bruttoavance 28,704 mio. kr. -20,2 pct.