Zupa Recommended satser på glidende generationsskifte

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Flere ejere frem for få hovedaktionærer er fremtiden for Danmarks største reklamebureau.

Processen har allerede været i gang i flere år – og den fortsætter uanfægtet af, at der nu sidder en ny øverste ledelse i Zupa Recommended i skikkelse af Albert Funder i Århus og Niels Ranum i København.

Processen handler om generationsskiftet i forhold til bureauets to hovedaktionærer, Jørgen Jønsson og Lars Hagh Petersen – og princippet for den er optagelse af nye partnere.

Formelt er det NP3 Communications Group, der er det overordnede selskab for både Zupa Recommended og DigiXpress, og i år er der kommet tre nye partnere til i skikkelse af Steen Jong Villumsen, Søren Hougaard og Lars Bo Hansen – alle fra Digital Xpress.

“Der ligger en plan for et glidende generationsskifte. Det foregår på den lange bane, har allerede været i gang i flere år og sigter på at udvide partnerkredsen frem for at have få hovedaktionærer. Så det ligger bestemt ikke i kortene, at Albert og jeg skal blive nye hovedaktionærer,” siger Niels Ranum.

Der er nu 16 partnere i NP3.