Zupa skal hjælpe DSB med ny image-kommunikation

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den rummer dog ingen store kampagner – derimod forventningsafstemning. og så er det anden gang siden skilsmissen, at Zupa kan fortælle om en ny kunde.

For et halvt år siden placerede DSB 5 bureauer på en rammeaftale til de fremtidige markedsføringsopgaver. Et af dem var Zupa, som nu har trukket det længste strå i forhold til en ny imagekommunikation.

Men hvis nogen tror, at der i imagekommunikation ligger store kampagner ala Harry & Bahnsen eller Mensch-projektet fra slutningen af 2012, så tager de fejl. DSB har valgt en helt anderledes tilgang nu.

På de sociale medier kan man finde følgende udsagn:

“DSBs nye imagekommunikationsplatform er i luften! Ros til Zupa for at have ledt os kyndigt og professionelt igennem udviklingen af plaformen.”

Pressechef Niels-Otto Fisker, slår dog koldt vand i blodet – måske fordi DSB i højere grad ser det som indledningen på en proces og fordi et begreb som forventnings-afstemning spiller en rolle.

“Selvfølgelig handler meget af det vi gør om at forbedre vores omdømme. Men der kommer ikke store kampagner. Vi har reelt blot startet en proces, og vi begynder i det små, hvor det synlige resultat lige nu er at finde som et punkt på DSB.dk,” siger Niels-Otto Fisker og fortsætter:

“Det vi er startet på her, handler om forventningsafstemning, hvor vi tager fat i nogen af de dilemmaer, der kan opstå i relationen med kunderne. Se det som en slags laboratorium, hvor vi arbejder med at skabe noget kommunikation med henblik på at skabe en forventnings-afstemning omkring forskellige dilemmaer. Vi vil løbende arbejde med hvad der virker, og hvad der ikke virker – og så må vi se, hvor det bringer os hen.”

Siden på DSB.dk rummer bl.a. nogle små film og kan ses her.

Hos Zupa glæder man sig selvsagt over at arbejde for DSB.

“Dialog og udvikling af kommunikation sideløbende med at vi tester hvad der virker og ikke virker er en spændende tilgang og en proces, vi glæder os til at være en del af,” siger COO og partner Petter Pablo Sommerfelt-vennegas.

Måske har DSB tænkt sig om

Når man tager DSBs historik som reklamekøber i betragtning, så er det en meget anderledes tilgang til kommunikation – og når man tænker på DSBs placering i nyheder og folkemunde, så ligner det en tilgang, der i langt højere grad bygger på handling end på kampagner.

Og tænker man endelig på andre store image-kampagner i de senere år – f.eks. Danske Bank – så er der måske endda nogen, der vil hævde, at DSB har tænkt sig om.

Helt aktuelt kommer der også nu en julekampagne. Men det er en rent taktisk kampagne uden sammenhæng med den nye tilgang til imagekommunikation, og den er lavet af DSB selv i samarbejde med Hill & Knowlton.

DSB har i de senere år levet en noget turbulent tilværelse hvad angår markedsføring og bureausamarbejder.

Oven på at man stoppede med Harry & Bahnsen og med Bates Y&R gik man i slutningen af 2012 ud med et stort projekt skabt af Mensch, der bl.a. rummede en imagefilm.

Siden valgte man Wibroe, Duckert & Partners som nyt reklamebureau – men skar også betragteligt i markedsførings-budgetterne og lagde låg på de store kampagner. Således stoppede samarbejdet med WDP også.

I foråret placerede man så fem bureauer på en rammeaftale med tre delområder. Zupa og Mensch er de eneste bureauer, der kan byde ind på alle tre delområder, der omhandler:

  • Marketingstrategi – Zupa, Mensch, Hill & Knowlton
  • Koncepter og print – Zupa, Mensch, Yellow
  • Koncepter og digital – Zupa, Mensch, Very