4 forskellige bureauledere med 1 fælles læring – og en lille stak overraskelser

Peter Engholm,
journalist

Der er diversitet i bureauledelse – men også en fælles læring, viser erfaringer fra en kvartet hentet fra tre bureauer. Læg dertil flere ting, der har overrasket dem.

Der har været bureauledere lige så længe, som der har været bureauer. Men en egentlig bureauleder-uddannelse er ikke helt så gammel. Agency Executive Leadership Programme fra Brandse & Co har leveret to års hold, hvoraf det seneste dimitterede denne sommer.

Men allerede nu kan der høstes læringer – ikke kun fra bureaulederne, men også fra stifteren Henrik Jensen, der bl.a. har været nordisk chef for Dentsu og har en ph.d. i bureauers forretningsmodeller. Han gjorde i forrige uge status over de to hold og tilføjer her om det seneste:

“Bureauledelse har træk, der er fælles for bureautyper, og vi har samtidig på uddannelsen set en diversitet inden for ledelse – altså både fagledere, mellemledere og direktører. Uddannelsen retter sig mod bureauer, ikke et bestemt ledertrin.”

De tre ledertyper er samlet her, fordelt på fire personer:

  • Mikkel Drewsen, chief marketing officer, No Zebra
  • André Hedegaard Madsen, head of marketing CPH, No Zebra
  • Karen Minke, projektchef i Bro Kommunikation
  • Marcus Møberg, CEO i Asento

Og lad det være afsløret med det samme: De fire har ét til fælles – at fremhæve ”finansiel performance” som noget af det vigtigste, de har lært.

Afsættet for bureauledelse er forskelligartet – og dermed også årsagen til at deltage i uddannelsen. Marcus Møberg fra det digitale marketingbureau Asento, siger:

”Jeg havde ikke erfaring med branchen, før jeg startede som selvstændig med en lille freelance-forretning. Men nogle år senere var jeg direktør i et bureau med 25 medarbejdere. Det var ikke en rolle, jeg på forhånd havde set mig selv i. Så hvis jeg også fremover skal være den rette mand ved roret, så var det på tide at finpudset kompetencerne, også de økonomiske.

Karen Minke er på syvende år ansat som projektchef i Bro, der leverer løsninger inden for adfærdsdesign, kommunikation og organisationsudvikling:

”Jeg bilder mig ind, at det er noget særligt at være leder i bureaubranchen. Kunder og opgaver er omskiftelige – der er tårnhøje krav til kompetencer og kvalitet. Det kræver meget af medarbejderne og dermed også af os som ledere. Jeg tog uddannelsen for at blive dygtigere til at dygtiggøre andre i konsulentrollen.”

Værktøjer til at udvikle bureauet
Mikkel Drewsen, No Zebra, fortæller, at performancebureauets to CEO’s deltog på uddannelsens første hold. At der nu er en kvartet med uddannelsen giver ”et stærkt fælles afsæt og begrebsapparat”. Og ud fra et mere personligt plan siger han:

”I hele mit hidtidige arbejdsliv har jeg arbejdet på bureau, de seneste fem år med ledelsesansvar, og det har langt hen ad vejen været learning by doing. Så det var tiltalende med en praksisnær uddannelse, målrettet bureauledere. Jeg ville lære at prioritere min tid som leder og få værktøjer til langsigtet og strategisk udvikling af mit team og vores bureau.”

Hans kollega på No Zebra, André Hedegaard Madsen, tilføjer:

”Jeg ville styrke min viden om bureaudrift, både finansiel drift, den kommercielle udvikling og salgsindsats. Derudover gik jeg efter at få identificeret de indsatsområder, der skal hjælpe No Zebra med at vokse i særligt København, hvor jeg er leder til dagligt.”

Ikke en generel lederuddannelse, men bureau-rettet
På spørgsmålet om, hvad man har lært, fremhæver alle fire som nævnt ”finansiel performance”. Dertil kommer uddannelsens udtalte brancheindsigt:

”Det er ikke en generel lederuddannelse. Den er målrettet de muligheder, de kvalitetskrav og den konkurrencesituation, vi bureauer navigerer i. Det giver uddannelsen tyngde, at erfaringer og data hele tiden har den relevans,” siger Karen Minke, Bro, og tilføjer:

”Vi står hos Bro med vækstambitioner og en spritny strategi, så særligt modulerne om ledelse af økonomi og KPI’er var gavnlige. Vi fik også benchmark-tal fra branchen, som giver en god indsigt i, hvad vi skal lykkes med.”

Klar retning frem for det nyeste nye
Marcus Møberg, Asento, fremhæver, hvor vigtigt, dtr er for virksomhed og medarbejdere, at der er en klar retning for bureauet:

”Som iværksættertype kan man let blive ramt af shiny object syndrome, hvor man konstant springer efter den næste idé eller nye marketingkanal og sætter for mange projekter i gang. Den klare retning har gjort det meget nemmere at træffe valg i hverdagen – specielt i forhold hvilke kunder, vi vælger at samarbejde med. Vi skal være det foretrukne digitale marketing bureau for ambitiøse vækstvirksomheder.”

Om ledelse siger Markus Møberg:

”Vi er så store, at jeg skal lære at lede gennem andre. Min vigtigste opgave, har jeg indset, er at være leder for mit team. Der kan jeg gøre den største forskel. Alt andet kommer i anden række.”

André Hedegaard Madsen, No Zebra, tilføjer til den finansielle performance:

”Den gode kundeoplevelse og arbejdet med at skabe high performing-teams. Det har givet mig mange aha-oplevelser, som heldigvis er blevet omsat til konkrete adfærdsændringer. Dertil kommer, at Mikkel og jeg har fået lagt en plan for København-kontoret frem til 2025.

Mikkel Drewsen, No Zebra, pointerer, at uddannelsen også gjorde ham klogere på egne styrker og svagheder – eller udviklingsområder, om man vil – som leder.

”Jeg ved nu, hvad mine ‘blinde vinkler’ har været. På nogle områder skal jeg tilegne mig nye kompetencer, og på andre være bedre til at sætte andres kompetencer mere i spil.

Det dummeste, jeg kan gøre i et team af kloge hoveder, er at prøve på at løse alle udfordringerne selv. Det er vigtigt ikke bare at sætte en retning, men også konkretisere vejen derhen og gøre den interessant og engagerende.”

Overraskelser i bureauledelse
Deltagerne på Agency Executive Leadership Programme er alle rutinerede på deres poster, men det udelukkede ikke overraskelser i forløbet.

André Hedegaard Madsen, No Zebra, fremhæver en forskel fra bureau til kunde:

”Bureauledelse adskiller sig betydeligt fra ledelse på kundesiden. Jeg har prøvet begge dele, men har ikke været bevidst om de store forskelle, der helt naturligt er mellem de to ledelsesformer. Når dine medarbejdere bruger 70-80 pct. af deres tid på at arbejde for andre kunder, er det nu engang en anden måde, du skal være leder på, end hvis de bruger 100 pct. af tiden på at arbejde for din egen virksomhed.”

Overraskelsen ligger også i den personlige tilgang. Marcus Møberg, Asento, siger:

”Vi er dygtige inden for de fagområder, vi arbejder med, så jeg havde en måske naiv tro på, at jeg bare lige skulle lære lidt om finansiel performance og skrue et par steder – og så havde vi performance i topklasse. Men der er mange ting, jeg selv og bureauet kan forbedre, heldigvis, for det har været sundt og har skabt en sult efter at blive de bedste.

Han tilføjer om finansiel performance:  

”Jeg kan ikke arbejde med det isoleret, for det kræver den rette ledelse af både forretning, medarbejdere og kunder. Hvis et af områderne halter, så får man ikke det ønskede resultat.

Kort vej fra teori til praksis
Det lettilgængelige har også vist sig at være en (kærkommen) overraskelse. Mikkel Drewsen, No Zebra, forklarer:

“At der findes så meget viden om netop bureauledelse, kom bag på mig. Jeg er aldrig tidligere stødt på teori og undervisning, som krævede så lidt at omsætte til konkrete tiltag.”

Han tilføjer:

”Vi har styr på det grundlæggende og mere til. Men uddannelsen viste mig områder og processer, der kan optimeres. Her er kunsten at holde igen, få styr på strategien og lægge en plan, så vi tager tingene i den rigtige rækkefølge og ikke ændrer for meget for hurtigt.”

Bureauledelse handler ikke kun om udvikling af den enkelte leder og bureauet. Det kan også anskues på brancheniveau. Og her lå overraskelsen i lighederne på tværs. André Hedegaard Madsen, No Zebra, forklarer:

”Vi bureauledere, inkl. mellemledere, har flere fællesnævnere, end vi går og tror. Så vi kan med fordel blive bedre til at netværke og erfaringsudveksle på tværs af bureauer. Det styrker i sidste ende hele branchen.”