57 bureauregnskaber: Corona-året gået bedre end frygtet

Finn Graversen,
journalist

Bureaubranchen blev som alle andre ramt af et chok i foråret, men tallene for de første 57 regnskaber tyder på, at det ikke er gået så slemt som frygtet.

Et fald i bruttoavancen på 3,5 pct. og en halveret bundlinje, lyder som nøgletal, der kvalificerer sig til at blive beskrevet med ordet krise. Men når det er tal, der beskriver en udvikling i corona-året 2020, så er tallene nok bedre end de fleste ville forvente og vil måske endda udløse et “Puha – godt det ikke blev værre.”

Tallene er resultatet af de første 57 regnskaber, som Bureaubiz har indsamlet, så det er selvsagt kun en mellemtid. Og mellemtider er og bliver hvad ordet udtrykker: et delresultat, hvor det endelige resultat kan forandre sig ganske meget.

Men lige som mellemtider i en Tour de France enkeltstart kan være interessante at følge, så kan disse tal også give nogle indikationer på udviklingen. 57 bureauer med en samlet bruttoavance på næsten 1,1 mia. kr. er et dog et ganske pænt udsnit. Gennemsnitsstørrelsen på bureauerne er lige omkring 19 mio. kr., mens de 324 bureauer i sidste års BureauTrends rapport havde en gennemsnitsstørrelse på 23,6 mio. kr.

Udsnittet repræsenterer både store og små bureauer og alle bureautyper på nær mediabureauer.

Billedet er det samme, som de årlige opgørelser har vist i mange år. De digitale bureauer trækker markedet. Der er 11 digitale bureauer med en samlet bruttoavance på 387 mio. kr. og de voksede med 3,1 pct., mens de 30 reklamebureauer repræsenterende en bruttoavance på 604 mio. kr. faldt med 5,8 pct.

Tallene er helt klart bedre end det Erhvervsbarometer, som KreaKom udkom med i sidste halvdel af januar. 40 bureauer havde svaret, og 84 pct. fortalte om en faldende bruttoavance for marts til december. Det gennemsnitlige fald blev opgjort til 34 pct.

2 bureauer trækker ned
Desuden er de aktuelle regnskabstal præget af nogle særlige omstændigheder, der ikke er corona-relaterede. Det gælder to bureauer, Charlie Tango og Hjaltelin Stahl, som faldt så meget på top og bund, at uden dem, så ville de samlede tal vise en beskeden vækst i aktivitet og bundlinjen ville udvise et betydeligt mindre fald. Faktisk udgør forværringen af de to bureauers bundlinje langt over halvdelen af den samlede forværring.

Men Charlie Tangos regnskab sluttede d. 31. marts og kan således ikke siges at være corona-ramt.

Hjaltelin Stahl har selv sagt, at corona udgør noget af forklaringen på bureauets dårlige resultat, men der er en anden faktor, der spiller en måske endnu større rolle. Bureauet er blevet købt af Accenture, og arbejder mere og mere integreret med Accentures organisation på Accenture-kunder, og da indtjeningen ligger der, hvor kontrakten ligger, så er Hjaltelin Stahls regnskab ikke mere et klart udtryk for bureauets situation.

Formanden for KreaKom, Jens Peter Jensen, er positivt overrasket over tallene.

“Jeg oplever lidt modsatrettede meldinger i de forskellige fora, hvor jeg sidder, så billedet kan godt være lidt uklart i min verden. Men disse tal overrasker klart positivt, og kan pege på muligheden for, at branchen slipper bedre fra corona-krisen end frygtet. Det vil være lykkeligt, hvis det bliver tilfældet, men jeg tror, jeg vil vente lidt endnu med at åbne champagnen,” siger Jens Peter Jensen.

Jens Peter Jensen, formand for KreaKom

Chok fortog sig hurtigt
Anders Juel, der er formand for Creative Club under Grakom, og direktør for Horsens-bureauet, Super Ego, vil ikke være overrasket, hvis tallene ligner denne mellemtid, når man til sommer kan opgøre resultatet for hele branchen.

“Når jeg lytter til mine relationer i bureaubranchen, så er det nogenlunde den samme historie, jeg hører. Der kom en chok-effekt i marts og april, hvor vi dykkede voldsomt. Men så fandt kunderne sig til rette. Renten var stadig lav, der var hjælpepakker etc., så der kom ret hurtigt gang i aktiviteten igen. Det var det samme billede man så på aktiemarkederne,” siger Anders Juel og fortsætter:

“Det handler selvfølgelig om, hvordan din forretning er skruet sammen. Nogle brancher og områder er blevet meget hårdt ramt, og er du meget eksponeret på dem, så gør det ondt. Men andre har så fuldt tryk på. Så ja – det ender med en nedgang, men det er et gennemsnitstal, der dækker over en meget stor forskel. Nogle bureauer går voldsomt tilbage, mens andre får deres bedste år. Jeg vil ikke være overrasket, hvis det samlede resultat for branchen ender omkring disse tal. Det er en nedgang – men jeg tror, der er mange, der i april godt ville have solgt året for disse tal.”

Anders Juel, formand for Creative Club

Anders Juel hæfter sig desuden ved, at rekrutteringen i branchen ikke ser ud til at være blevet meget lettere. Noget der på mange måder bekræftes af tallene. De 57 bureauer har samlet set ikke skåret i bemandingen.

Nøgletal for 57 bureauer

  • Bruttoavance 1,09 mia. kr. -3,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 721.708 kr. -3,4 pct.
  • Lønandel 74,5 (71,7)
  • Resultat før skat +0,045 mia. kr. -49,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz