Bureauer får nyt blad

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Creative Club har nu eksisteret i tre år. I anledning af dagen opretter foreningen et medlemskab for bureauledere, og der er også netop udgivet et trykt blad til alle medlemmer af Creative Club. Du kan også få det tilsendt.

I dag er det tre år siden, at Creative Club – brancheforeningen for stærke bureauer – blev lanceret ved en stor fest i Aarhus.

Creative Club repræsenterer i dag 140 bureauer i form af enten bureaumedlemskaber eller personlige medlemskaber. Foreningen har lanceret et medlemskab for startups og har et korps af 11 erfarne erhvervs- og bureaufolk, der som mentorer er klar til at dele deres viden om alt fra forretningsudvikling til branchespecifikke indsigter for at sikre nye startups de optimale succesbetingelser.

Derudover yder et hold af jurister og miljørådgivere løbende Creative Clubs medlemmer jura- og ESG-rådgivning.

”Vi lancerede Creative Club, fordi vi mente, der manglede et fagligt netværk for stærke bureauer, som ønsker at stå endnu stærkere, hvor de kunne blive inspireret og mødes med ligesindede. Visionen er at udvikle stærke danske bureauer og løfte og skærpe branchefælleskabet gennem netværk, sparring og faglig kompetenceudvikling. Det har vist sig, at der et behov for et sådant fællesskab, og opbakningen fra både ledere og medarbejdere har været høj. På tre år er det lykkedes at udbrede kendskabet til foreningen, så langt hovedparten af bureaubranchen kender til Creative Club,” lyder det fra branchechef i Creative Club Michael Brochmann.

Michael Brochmann, branchechef i Creative Club

Han fortsætter:

”Det har været vores mål fra begyndelsen at lave events med temaer, som lederen eller medarbejderen kan gå hjem og bruge direkte på bureauet. Det kan være inspiration fra andre bureaufolk, nye trends, bæredygtighed og lederkonferencer.”

Nyt medlemskab for bureauledere
Som noget nyt introducerer Creative Club et medlemskab for bureauledere med det formål, at bureauledere og partnere kan få ledelsesmæssig viden og deltage i ledelsesrettede aktiviteter i Creative Club.

Som bureauledermedlem kan man f.eks deltage i en bureauledertur til udlandet, få rapporten BureauTrends samt andre særlige indsigter fra analyser lavet af Bureaubiz.

Sidst, men ikke mindst, har GRAKOM – erhvervsorganisationen for kommunikationsindustrien, som Creative Club er en del af – netop udgivet et magasin. Det første nummer er sendt til en række bureauer. Hvis du ikke har modtaget et eksemplar af det netop udkomne nye magasin, kan du få et tilsendt så længe lager haves. Send en mail til pia@bureaubiz.dk med angivelse af din virksomheds adresse og dit navn.

Bureaubiz er ejet af Creative Club, som er en del af brancheorganisationen GRAKOM.