Bureauledere: Roligt på overfladen, men turbulens nedenunder

Peter Engholm
25@mail.dk

Branchen står i et vadested, men det dækker over stor spredning mellem bureauerne – og de store står til at blive større. Talent-tiltrækning fylder mindre, og så er der dét med lønningerne.

Bureaubiz kan nu offentliggøre sin anden undersøgelse (den første kan ses her), hvor bureaulederne gør status over det seneste halve år og skuer tilsvarende seks måneder frem. 

Umiddelbart ser det roligt ud, og lad os begynde her: Bureaubranchen har samlet haft en stort set uforandret ordretilgang i det seneste halve år sammenlignet med de seks måneder, der lå forud. 

Men på det enkelte bureau er der langt fra business as usual. Mads Lindegaard, der er cheføkonom i Creative Club/Grakom – Kommunikationsindustrien, siger: 

”Det uforandrede gælder kun på brancheplan, for det dækker over en stor spredning: 44 pct. af bureaulederne svarer, at ordretilgangen var lidt højere eller meget højere, mens 32 pct. svarer, at den var lidt lavere eller meget lavere. Kun hver fjerde melder om en uforandret ordretilgang.”

Den kommende tid vil byde på mere af det samme – faktisk med en yderligere spredning: Således forventer 46 pct., at ordretilgangen vil være lidt eller meget højere de kommende 6 måneder, mens 34 pct. forventer en lidt lavere eller meget lavere ordretilgang. Kun 16 pct. forventer, at ordretilgangen er uforandret.

”Det kunne tyde på, at markedet fremadrettet bliver en anelse mere turbulent end tidligere, hvor nogle bureauer tager markedsandele på bekostning af andre bureauer,” siger Mads Lindegaard. 

Hvem står så til at tage fra hvem? 

”Sammenlignet med de små og mellemstore bureauer har de store bureauer oplevet en relativ større vækst i bruttoavancen, og de ser samtidig mere positivt på de kommende seks måneder,” siger Mads Lindegaard.

Hvordan er udviklingen i dit bureaus bruttoavance?

Hvad er din konklusion på undersøgelsen?

”At vi står i et vadested. Vi ser ikke ud over afgrunden, men når branchen i en tid med høj inflation samlet set har en uforandret størrelse, så lugter det lidt af tilbagegang,” siger Mads Lindegaard.

‘Mangel på ordrer’ var den mest begrænsende faktor for bureauernes vækst, da Bureaubiz spurgte bureaulederne for et halvt år siden. Det er stadig tilfældet, men tankevækkende fylder det mere nu end for blot seks måneder siden.

Og når mangel på ordrer fylder mere, så virker figurens største fald i procentpoint logisk: Tiltrækning af talenter fylder ikke så meget som begrænsende faktor på bureauet. 

I hvilken grad begrænser nedenstående forhold væksten i dit bureau?”

Den stort set uforandrede ordretilgang og bruttoavance resulterer i et medarbejder-antal, der ifølge Mads Lindegaard er ”tæt på uforandret”. 

Og lønningerne til medarbejderne? Sæt ikke næsen op efter en lønfest, for 48 pct. af bureaulederne i undersøgelsen forventer uforandrede lønninger i de kommende seks måneder. Men næsten lige så mange, 42 pct., forventer lønninger, der er ‘lidt højere’.  Og sådan har de seneste seks måneder stort set også udviklet sig,” siger Mads Lindegaard. 

Se hele undersøgelsen her.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udsendt til 503 bureauer beskæftiget inden for bl.a. reklame, digital, media, kommunikation og public affairs.
Undersøgelsesperiode: 16. marts 2023 til 28. marts 2023.
83 bureauer har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til en svarprocent på 17 pct.