Bureaustifter: ”Der har ikke været en uge, hvor jeg ikke har lært noget nyt”

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Det er 20 år siden, Nicolaj Taudorf Andersen stiftede Radius CPH. I dag er kunderne blevet dygtigere, og ”forandringsniveauet er uden sidestykke”. Det har ændret arbejdsformen på bureauet radikalt, siger stifteren i dette interview.

Anledningen er kommunikationsbureauet Radius CPH’s 20-års jubilæum, men denne historie er i høj grad også branchens og et kig på nutiden snarere end to tiårs tilbageblik. 

Bureaubiz har i interviews talt med flere bureaustiftere, som ikke forinden havde gået med planen om at etablere et bureau. Læg dertil, at knap hver tredje af de ca. 50 kommunikationsbureauer i BureauTrends-rapporten bærer stifterens navn. 

Ingen af disse træk passer på Nicolaj Taudorf Andersen. 

”Jeg blev selvstændig, fordi jeg vidste, at jeg ville stifte en virksomhed med medarbejdere. Det er forklaringen på, at bureauet ikke har mit navn. Og efter en måned havde jeg tre ansatte,” siger Nicolaj Taudorf Andersen. 

Det var ikke kun på tilgangen, men også bureautypen, at Nicolaj Taudorf Andersen ville gå egne veje: 

”Der var ikke kutyme blandt kommunikationsbureauerne for at lægge vægt på effekt. Det ville jeg. Så blandt de første tre ansættelser var en analysemedarbejder, der arbejdede med data og indsigt. Det var en udgift til at begynde med, men også med til at differentiere os,” siger Nicolaj Taudorf Andersen og tilføjer:

”Samtidig var det blandt de gamle bureauer kun JØP, Ove og Myrthu, som virkelig fokuserede på de tunge og svære discipliner som strategiforandring og krisehåndtering. Vi gik samme vej og er i dag store på bl.a. corporate kommunikation.” 

“En af sommerferie-ugerne ryger typisk”

I sidder dog ikke 50 personer med speciale i krisehåndtering …

”Krisehåndtering kræver et tungt team på 3-5 personer per sag. Det kræver volumen og tilstedeværelse, og med tilstedeværelse mener jeg arbejdstider, der reelt er åndsvage. Jeg booker altid fire ugers sommerferie, fordi jeg ved, at én af ugerne typisk ryger på grund af hastesager,” siger Nicolaj Taudorf Andersen og tilføjer:

”Vi er 50 medarbejdere, fordi vi er gået fra at være et PR-bureau til et fuldt integreret kommunikationsbureau. Det er noget andet – og på et andet niveau – og det er ikke sket over 20 år, men inden for de seneste 5-6 år. Det betyder, at konkurrenterne nogle gange er managementhuse, andre gange er det reklamebureauer. Vi skal mestre mange forskellige discipliner som bl.a. public affairs, branding, kampagner og digital kommunikation – og vi kan have PA og kampagner i samme løsning, fordi man skal være stærk på samfund i flere typer af kampagner.

Hvad er der sket inden for de nævnte 5-6 år?

”Vi bureauer er i videnrådgiver-branchen, og vi kan se, at der er sket et stort kompetenceløft på corporate-siden. Kunderne er blevet signifikant dygtigere, og det gode er, at det skal vi så også være,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Kan ikke løse én kommunikationsopgave på egen hånd

Hvad betyder hele denne udvikling for dig?

”På det personlige plan:  At der ikke én kommunikationsopgave, jeg kan løse på egen hånd. Vi håndterer fx flere koncernledelsers tilstedeværelse på LinkedIn og justerer løbende indhold i forhold til algoritmerne. Det kræver i dag en ekspertise, jeg ikke har. Vi har specialister i kreativitet, der forløser vores kampagner – heller ikke her kan jeg være med,” siger Nicolaj Taudorf Andersen og tilføjer:

”I gamle dage kom man lettere til det, og risikoen var mindre; huslejen var billig, en vens kone syede kontorets gardiner, og bordene kom fra en fysioterapeut, der ikke skulle bruge dem længere.”

Det lyder som om, at det er svært at stifte et kommunikationsbureau i dag … 

”Jeg ville i hvert fald ikke gøre det alene, hvis jeg skulle gøre det i dag, men sammen med 2-3 andre. Ikke kun fordi de høje renter har gjort kapitalen dyr, men fordi vi ser et forandringsniveau uden sidestykke. Der er geopolitisk usikkerhed, en række brancher er pressede af de høje renter og mange forbrugere holder igen.Der bliver derfor ikke brugt penge på nemme og positive historier – og kundernes vej til blacklisting kan med ét være meget kort,” siger Nicolaj Taudorf Andersen og tilføjer:

”Resultatet af den økonomiske og geopolitiske usikkerhed har de seneste par måneder været en forlænget beslutningsproces hos kunderne – afhængig af projektets type. Man tænker sig ekstra om og genbesøger processen, også selv om fundingen er på plads.”

Voldsom verden, men tryghed på arbejdet

Virksomhederne er længere om at træffe beslutningerne, og forandringsniveauet er uden sidestykke – til gengæld skal I reagere hurtigt …

”Jo mindre forudsigelighed, des tidligere skal bureauet stå op. Det gør det ekstra vigtigt at passe på organisationen – og på folk. Hvis nogle har været på særligt svære og komplekse opgaver i en periode, er det vigtigt at trykudligne, så ingen bliver kørt over. Det er muligt, at verden er voldsom, men der skal være tryghed på arbejdet,” siger Nicolaj Taudorf Andersen. 

Netop trygheden på arbejdet kom i centrum hos Radius CPH, da bureauet var blot en håndfuld år gammel.

”I 2008, under finanskrisen, stoppede verden reelt. Perioden efter finanskrisen er den, jeg er mindst stolt af som bureauejer. Fordi vi ikke var hurtigere til at reducere, kom alle 27 medarbejderes job i fare. Desuden forsøgte vi at gå ind i andre segmenter end dem, vi kendte og var gode til i forvejen,” siger Nicolaj Taudorf Andersen. 

Læren fra finanskrisen havde rustet Radius CPH, da Covid-19 ramte. Men her udeblev krisen, for så vidt angik bemanding, for særligt på seniorniveau var der efterspørgsel på corona-kommunikation. 

Den aktuelle uforudselighed er ikke et udtalt internt tema: 

”Der er fin finansiel visibilitet. Vi har allerede nu opgaver et stykke ind i 2024. Virksomhederne køber enten merværdi – altså vores erfaring i bl.a. opkøb, transformation, strategiforandring, krisehåndtering, politik samt kreativitet og kampagner – eller ressourcer, hvilket kan være udstationering hos kunder,” siger Nicolaj Taudorf Andersen. 

“Ikke én uge, hvor jeg ikke har lært noget nyt”

I holder jubilæumsfest for ca. 100 medarbejdere – hvad er regnestykket her?

”50 nuværende og over 50 tidligere medarbejdere. Der er tre veje at gå hos os: Karriere-vejen med mulighed for at blive partner, specialist-vejen eller at gå ud igen og lande andre gode jobs. Alle veje er gode, og jeg mener, at vi har ydet vores lille bidrag til det omtalte kompetenceløft,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Og hvad med dig selv …

”I 20 år med Radius har der ikke været én uge, hvor jeg ikke har lært noget nyt. Det omfatter i sagens natur også situationer, hvor jeg ikke på stedet har løsningen klar, men skal sætte mig ind i nye aspekter og tilegne mig viden. Jeg får lov til at dykke ned i faglig substans, at forholde mig til hele verden og er tvunget til at nørde igennem,” siger Nicolaj Taudorf Andersen og tilføjer:

”Det er det fantastiske ved at være på bureau: Du er nødt til at følge med. Og derfor skal du være født med en nysgerrighed – og samtidig have ydmygheden over for det, du ikke ved, og selvrefleksionen. Det kan jeg tillade mig at forvente af mine medarbejdere, til gengæld forventer de i den grad vidensudveksling, som vi løbende sørger for internt i huset.”  

Om Radius CPH og Nicolaj taudorf andersen

Radius CPH

  • Er blandt landets fem største kommunikationsbureauer, med fokus på corporate kommunikation, public affairs og strategisk kreativitet
  • Blev etableret i 2003 og har i dag ca. 50 ansatte
  • Havde i 2022 og en bruttoavance på 47,9 mio. kr. 

Nicolaj Taudorf Andersen

  • Startede sin karriere som konsulent hos Det Konservative Folkeparti i 1994
  • Stiftede Radius CPH i 2003, hvor han i dag er CEO
  • Er 50 år, gift med Barbara og har to børn