Covid-19 udløser stort udbud på op til 28 mio. kr.

Peter Engholm,
journalist

Sundhedsstyrelsens 11 bureauer kan snart få følgeskab, for en længerevarende kommunikationsindsats til befolkningen om Covid-19 er nu sendt i udbud.

Bureaubiz satte i sidste uge navn på de 11 bureauer, der bistår Sundhedsstyrelsen med at den omfattende og vitale opgave at kommunikere under coronavirussen. Med den lejlighed blev der lagt en teaser ud.

Styrelsen lagde op til at sende en opgave med ”den brede, befolkningsrettede kommunikationsindsats om ny coronavirus” i udbud. Det kom så i går og ikke som forventet i sidste uge. Men bureauerne tilgiver nok Sundhedsstyrelsen den lille forsinkelse, for udbuddet er bestemt værd at vente på, for så vidt angår budgettets størrelse.

Minimum 12 mio. kr. er der afsat til konsulentbistand i forbindelse med Covid-19-kommunikation. Regnestykket ser således ud: 12 mio. kr. over en toårig periode fra den 1. juli i år. Sundhedsstyrelsen kan forlænge perioden i op til to gange á et år, altså yderligere 12 mio. kr. Og skulle der undervejs opstå et akut behov for øget kommunikation, eller hvis der skal udarbejdes en ny kommunikationsstrategi vedr. Covid-19, så har styrelsen 2 portioner af hver 2 mio. kr., som kan lægges oveni.

Budgettet kan således komme op på 28 mio. kr. over 4 år. Og det er vel at mærke i konsulentydelser, for media-indrykninger vil blive taget fra et andet budget.

Beløbet kan ses i forhold til de 16,5 mio. kr., som Sundhedsstyrelsen i pandemiens første to måneder har brugt på ”den borgerrettede kommunikation”. Her er halvdelen gået til medieindryk, digitalt og print.

Strategi og kampagneelementer skal udarbejdes
Bureauet på den kommende rammeaftale skal udvikle både en strategi for styrelsens kommunikationsindsats og kampagneelementer, der er knyttet til strategien og kommunikationsindsatsen. Indsatsen er rettet til befolkningen – ja, det er bredt, men omfatter også ”en række særlige målgrupper”. Forventningen er, at indsatsen skal køre i en længere periode, og at den vil variere i indhold, budskaber m.v.

Sundhedsstyrelsen har valgt et begrænset udbud, hvilket er positivt set ud fra bureausynspunkt og -ressourceforbrug. I første omgang vurderer styrelsen udelukkende ansøgernes referencer, herefter vælger den fem ansøgere, der så opfordres til at afgive et egentligt (og dermed mere omfattende) tilbud.

Situationen må fortsat siges at være akut – og det afspejler fristen for at ansøge også: Mandag den 25. maj.