Dansk Annoncørforening: Generalforsamling vedtager opløsning

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Efter sommerferien vil den adm. direktør undersøge, om der er grundlag for at skabe en ny platform for annoncører.

På sin 73. ordinære generalforsamling afholdt den 25. juni vedtog Dansk Annoncørforeningen enstemmigt at opløse sig selv ved årets udgang.

Fjorten dage inden meldte man ud, at Dansk Annoncørforenings bestyrelse indstillede til, at foreningen bliver opløst.

”Det er en rigtig ærgerlig beslutning for os og for danske annoncører. Foreningen var i fremgang, og kigger vi på de udfordringer, marketing står over for i de kommende år, vil der være brug for et stærkt fælles forum for annoncører. Men som bestyrelse er vi nødt til at handle med rettidig omhu og i lyset af vores fremtidige økonomi er en opløsning det rette valg,”siger Dansk Annoncørforenings bestyrelsesformand Michael Gamst i en pressemeddelelse.

Frem til foreningens opløsning vil man ifølge pressemeddelelsen undersøge, om der er grundlag for at danne en ny sammenslutning for danske markedsførende virksomheder under andre rammer.

”Baseret på de tilbagemeldinger, vi har fået fra medlemmer og andre, har jeg fået bestyrelsens opbakning til efter sommerferien at undersøge, om der blandt danske annoncører er grundlag for at skabe en ny platform, der kan arbejde med fælles marketinginteresser på tværs af brancher og industrier. For der vil også fremover være behov for at give samarbejdspartnere og politikere med- og modspil, når det handler om lovgivning, forbrugerret, digital regulering, prisaftaler, gennemsigtighed og alt det andet, vi som de eneste arbejder med,” siger adm. direktør i Dansk Annoncørforening Holger Wilcks.

Beslutningen om at opløse foreningen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling 25. august.