Dansk bureau køber hollandske rådgivere inden for ecodesign og energimærkning

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Viegand Maagøe køber virksomhed, der leverer rådgivning til EU-Kommissionen.

Viegand Maagøe køber den hollandske virksomhed VHK, der er specialister i EU’s ecodesign og energimærkning. Opkøbet sker for at kunne løse en ny type komplekse opgaver, der skal kunne sikre energibesparelser hos både danske forbrugere, erhvervslivet og det offentlige.

”Som virksomhed med ekspertise i den grønne omstilling vil vi være med der, hvor indflydelsen er
størst, og i dag er det i høj grad EU, der på flere punkter er den primære driver af den grønne agenda.
Med VHK som en integreret del af Viegand Maagøe bliver vi i stand til at løse endnu flere opgaver for
EU og alle vores øvrige kunder, danske som internationale. Derfor er opkøbet også et naturligt led i
vores bestræbelser på at konsolidere os som et dansk konsulenthus med en omfattende og ekstremt
bred portefølje i mange lande,” siger adm. direktør i Viegand Maagøe, Søren Eriksen.

VHK har siden 1993 hjulpet EU-Kommissionen og EU’s medlemsstater med analyser og
forarbejde til lovgivning og politikudvikling for ecodesign og energimærkning af alt fra pærer til store
opvarmningssystemer.

Med opkøbet af VHK, forventer Viegand Maagøe at udvide medarbejderstaben i både Holland og Belgien med henblik på at kunne varetage flere opgaver for EU.

VHK og Viegand Maagøe har samarbejdet på en række rammekontrakter i EU-regi siden 2005, så
de to parter kender hinanden. VHK fortsætter som datterselskab under eget navn.