Dansk bureau med til at udvikle ”verdens første AI-skabte digitale talsperson for børn” 

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

På et topmøde for 10-17 årige blev en AI-skabt talsperson præsenteret. Den skal sikre børn større rækkevidde og indflydelse. Med i projektet er Advice.

Children’s General Assembly afholdt for nylig et topmøde i Billund. I månederne op til mødet, hvor 50 nationaliteter var repræsenteret, havde 80 børn og unge fra 10-17 år arbejdet sammen om at identificere og finde løsninger på verdens udfordringer.  

I Billund skulle løsningerne til verdens ledere præsenteres – i år med en ny tilføjelse, som skulle forstærke deres stemmer; en unik digital avatar kaldet Uni, skabt ved brug af AI som en sammensmeltning af ansigter og stemmer fra de 80 deltagere. Med i udtænkning og eksekvering af Uni stod Advice. 

Bureauet var i sidste uge på Christiansborg for at gøre opmærksom på sprog-initiativet (fælles)køn, og nu følger Uni, som Advice beskriver som en ”konstruktiv og ansvarlig måde at anvende AI som kreativ løsning”. 

Ralf Lodberg, CCO i Advice, forklarer om tilgangen: 

”AI fylder mere og mere i branchen – også hos os i vores kreative tilgang til opgaver. Alligevel skiller dette projekt sig ud fra tekstproduktion via ChatGPT eller billedegenerering med Midjourney grundet den kontrol, vi har haft over den kunstige intelligens. Alt er foregået offline, på en lukket base og med AI til at merge rigtige billeder af de 80 unge sammen. På den måde kunne vi bedre imødekomme spørgsmål om etik, bias og køn, der fylder meget i diskussionen om brug af AI.”

Tilgangen rummede også i den tidlige fase fravalg, siger Ralf Lodberg: 

”Vi diskuterede, om vi kunne lave Uni som en AI-model, man ville kunne interagere med, men vi kom frem til, at AI ikke er udviklet ’sikkert’ nok endnu til, at vi med god samvittighed kan lade Uni være i dialog med børn direkte og på den måde være talsperson for verdens børn. Capital of Children har brug for at kunne styre kommunikationen fra Uni til omverdenen. Den kontrol har vi sikret.” 

Ud fra et kommunikationsbureaus perspektiv er Ralf Lodberg ikke i tvivl om, at man ikke kommer udenom at tænke AI ind i forretningen og løsninger.  

”AI er en arena propfyldt med dilemmaer – både bekymring og nysgerrighed. Kunder bringer selv AI-perspektiver på bordet, og det skal vi kunne svare og håndtere både i forhold til muligheder og risici. Men udover at forstå og følge med tendenserne, forsøger vi også at præge dem. Det er Uni et rigtig godt eksempel på,” siger Ralf Lodberg og tilføjer: 

”Samarbejdet med Capital of Children har skabt plads til, at vi i fællesskab har fundet en måde at anvende AI ansvarligt til et godt og vigtigt formål.”  

I forbindelse med Children’s General Assembly’s summit præsenterede Uni sammen med deltagerne det manifest, som deltagerne siden marts har udviklet i fællesskab gennem kreative øvelser og læring gennem leg i workshops og sessioner. Både manifestet, deltagernes 40 specifikke ideer til at løse verdens udfordringer samt alt andet materiale blev desuden overdraget direkte til Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth, med henblik på distribution til FN’s Generalforsamling.