DBU: 100 sager om overtrådte rettigheder

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

EM i fodbold er fristende for virksomheder at læne sig op ad. DBU mener, at mange går for langt. Unionen vil ikke rådgive bureauer, men vil gerne løse sagerne i mindelighed. Fornuftigt, mener Sune Bang, der ikke har sympati for virksomheder og bureauer, der overtræder reglerne.

Sagerne om virksomheder, der krænker DBU’s rettigheder i forbindelse med det forestående EM tager til i styrke. Udover sagen om Power, der var fremme i medierne i sidste uge, fortalte kommerciel direktør Ronnie Hansen allerede ugen før, at flere store virksomheder kører kampagner, der strider mod DBU’s rettigheder.

På det tidspunkt var man oppe på omkring 10 sager. Nu er der 10 gange så mange sager.

Det er de store sager, der fylder mest rent juridisk, mens det er sager med små virksomheder og fans, der er flest af.

“Vi skelner mellem om det er intentionelt, fan-genererende eller ren kommercielt, og 80 pct. af sagerne er små virksomheder, hvor der ikke er de store kommercielle interesser på spil. Det kan f.eks. være en hjemmelavet musikvideo, eller en bager, der har bagt en kage med DBU-logo på,” siger Ronnie Hansen.

Han fortæller, at i hovedparten af sagerne er det nok at tage en dialog med og fortælle om reglerne, og så plejer man at finde en løsning.

På spørgsmålet om, hvad løsningen er, siger Ronnie Hansen, at det f.eks. er, at de piller de pågældende opslag ned fra de sociale medier.

Han påpeger dog, at rene fan-aktiviteter beder DBU ikke om at slette. Dem lader man helt passere, men det er den mængde, der fylder mest, man kontakter selv og som man beder om at fjerne.

Hvorfor er det vigtigt at gøre noget ved de små virksomheder?

”DBU elsker sine fans, men vi bliver nødt til at holde på rettighederne for vores sponsorers skyld, og i sidste ende også for fodboldens skyld. Vi kan ikke bare lade stå til, for så får vores rettigheder mindre værdi.”

Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og tidligere leder af Kommunikationsbureauet København, ser en stor forskel på dem, der kender reglerne og dem, der ikke gør:

”Jeg har ingen sympati for professionelle aktører, det være sig virksomheder eller bureauer, der overtræder reglerne. Hvis man ikke ved, at man overtræder dem, er man ikke dygtig nok.”

Til gengæld ser Sune Bang en udfordring for DBU i forhold til de mindre virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og så videre.

”Det er en balancegang, når de mindre tager sådan noget som et EM til sig og gerne vil være den del af det. Det er jo også vores landshold, og det slår DBU på i andre sammenhænge, nemlig: Vi er en del af noget større.”

Sune Bang fortsætter:

”Men det er jo rettigheder, som giver værdi og penge ind i sportssystemet. Og den rettighed mener jeg klart, at DBU skal stå på. Det der så er udfordringen for DBU er, ikke at fremstå som den, der tryner, men at de tager en dialog med dem, der gør det. Altså de små aktører. Ellers bliver man hurtigt opfattet usympatisk, fordi det er vores alles landshold.”

Bureauer ringer til os
Ronnie Hansen udtrykte tidligere forundring over, at kampagner med bureauer bag, overtrådte reglerne, og det har affødt, at en del bureauer nu henvender sig til DBU for at bede om godkendelse til forskellige kampagner.

”Vi har lagt de kommercielle retningslinjer op på vores site, alligevel ringer nogle bureauer ringer og spørger om vi vil godkende billeder og kampagner. Men vi vil ikke rådgive om, hvordan man kan omgå rettighederne. De må selv tage risikoen, hvis de bevæger sig ind på området.”

Til gengæld vil DBU gerne rådgive organisationer, fortæller Ronnie Hansen:

”Vi hjælper gerne NGO’er og idrætsforeninger, som vil være sikre på, at de kan fejre EM uden at komme galt afsted.”

Advokat: Bureauer kan blive ansvarlige
Christian Jensen er advokat i GRAKOM (som ejer Bureaubiz, red.) og han siger, at både virksomheder og bureauer kan komme i klemme:

”Medmindre man har en aftale med DBU, bør man holde sig fra at snylte på de danske fodboldlandshold. DBU vogter over unionens kommercielle rettigheder. Snyltning kan bl.a. sanktioneres med forbud, vederlag og/eller erstatning efter markedsføringsloven. Bureauer, der bistår erhvervsdrivende med snyltende kampagner, kan være ansvarlig efter reglerne om medvirken.”