Direktøren for DKs største PR-bureau har et kort cv

Finn Graversen,
journalist

Rud Pedersens 38-årige direktør landede stort set på den rette hylde med det samme, da han for 12 år siden var færdig med sin uddannelse. Han har i 7 år stået i spidsen for bureauet, der helst ikke vil arbejde med timeregnskab.

Slår man Jonas Wulff Juul Jørgensen op på Linkedin, så er hans cv ret kort. Med ganske få afstikkere, så har det meste af hans karriere siden færdiggjort uddannelse i kommunikation og ledelse på CBS i 2009 foregået hos Public Affairs bureauet Rud Pedersen.

Siden 2014 har han været adm. dir. for bureauet, der har udviklet sig til at være Danmarks største PR-bureau.

Det kunne se ud til, at han så at sige landede på den rette hylde med det samme?

“Det korte svar er et rungende ja. Jeg var så privilegeret i en ung alder at blive tilbudt et job med mulighed for såvel indflydelse som udvikling, og i takt med at vi er blevet større, så har mine opgaver ændret karakter henimod mere ledelse og organisation,” siger Jonas Wulff Juul Jørgensen.

Han kan se tilbage på 7 år i chefstolen, hvor bureauet er gået frem år for år således, at det i dag er Danmarks klart største – en position, der ydermere cementeres, hvis man regner datterbureauet King Street PR med (læs mere her).

Jonas Wulff Juul Jørgensen vil dog ikke prale med resultaterne.

“Rud Pedersens udvikling skal ikke tilskrives min indsats, men derimod et fantastisk team af dedikerede, hårdtarbejdende og fagligt meget stærke konsulenter, hvor der samtidigt er stor opbakning til sociale aktiviteter,” siger Jonas Wulff Juul Jørgensen og siger videre om bureauets succes:

“Der er grundlæggende flere årsager til vores kontinuerlige vækst: Vi er meget dygtige til at fastholde kunderelationer, og vi bruger som hovedregel ikke timeregnskab, hvilket giver et helt andet fagligt fokus på at løse kundens udfordringer end at skelne til, hvorvidt budgettet et opbrugt.”

Faste priser
I stedet for timeregnskab har man en fast pris – både på retainers og projekter, fortæller Jonas Wulff Juul Jørgensen.

“I 95% af vores kunderelationer arbejder vi med fastpris. Det være sig både på retainers og på projekter. Sidste år var fordelingen mellem retainer og projekter 70/30. Tidligere var andelen endnu højere i retainers favør, men det er klart, at i takt med vi vokser, så vil andelen falde, da nogle kunder selvfølgelig lige skal se os an. Det ender dog ofte med, at retainer afløser et projekt, da det både for kunden og os indeholder en række fordele i forhold til budget- og leverancesikkerhed.”

Rud Pedersen har ambition om at være det foretrukne public affairs bureau for internationale kunder i Danmark og Norden, og her spiller bemandingen en rolle for bureauets udvikling.

“Vi er ret seniortunge sammenlignet med mange andre, hvilket afspejler efterspørgslen særligt blandt vores mange internationale kunder. Endelig er Rud Pedersen Gruppen i den grad ved at få europæisk fodfæste med store kontorer i Bruxelles og Berlin, hvilket selvsagt også giver nogle andre muligheder for opgaver på tværs af landegrænser, når vi samtidigt har en stærk tilstedeværelse i hele Norden,” siger Jonas Wulff Juul Jørgensen.

King Street PR opgiver selv at være et strategisk funderet kommunikationsbureau, mens Rud Pedersen opgiver at være et public affairs bureau.

Men hvordan skal de to bureauer ses sammen?

“Vi har en række opgaver og kunder, hvor kombinationen af PA og PR er afgørende i opgaveløsningen – hvor ingen af disciplinerne kan stå alene, men hvor der er brug for, at vi har en dyb forståelse og respekt for hinandens ekspertise. Med King Street har vi det specialiserede kommunikationsben, som samtidig kan arbejde fuldt integreret med vores PA-ydelser,” siger Jonas Wulff Juul Jørgensen.

PR-bureauer rykket tættere på beslutninger
Selvom Rud Pedersen i den årlige BureauTrends fra Bureaubiz og MyResearch placeres som et PR-bureau, så ser bureauet ikke sig selv som en del af den branche.

Det afholder dog ikke Jonas Wulff Juul Jørgensen fra at kunne kigge på branchen og forholde sig til dens udvikling. Han sidder f.eks. i bestyrelsen for King Street PR.

“Det er tydeligt, at PR-bureauerne er rykket tættere på beslutningerne og virksomhedernes kerneforretning. De store dagsordner som eksempelvis bæredygtighed og klima stiller helt andre krav til virksomhedernes kommunikation på tværs af alle kanaler – og her er det min erfaring, at de ydelser King Street leverer er endnu mere efterspurgte end tidligere. Det handler i høj grad om at kommunikere troværdigt og i øjenhøjde og samtidig som virksomhed være i stand til at lytte til omverdenen inden man kommunikerer – og det er PR-bureauerne rigtig gode til,” siger Jonas Wulff Juul Jørgensen og fortsætter:

“Samtidig er en stor del af kommunikationen blevet digital, og det har skabt helt nye og meget målrettede muligheder for at kommunikere til medarbejdere, kunder, omverden osv. Og mange af disse kommunikationsopgaver, er PR-bureauerne ofte bedre eller i hvert fald lige så gode til at løse som reklamebureauerne.”

Rud Pedersen har Morten Rud Pedersen som majoritetsaktionær. Jonas Wulff Juul Jørgensen er partner med en mindre ejerandel.